Dr Wojewoda: Warszawskie Centrum Krwiodawstwa wykorzysta nadwyżki osocza do produkcji leku na COVID-19

Jednorazowo, bez uszczerbku na zdrowiu, można oddać 450 ml krwi najczęściej co 8 tygodni – mówi dr Joanna Wojewoda z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.

 

Dr Joanna Wojewoda mówi o znaczeniu oddawania krwi dla działalności szpitali. Jak podkreśla, dawcą krwi może być zdrowa osoba między 18 a 65 roku życia. Wykluczona z oddawania krwi jest też przez pewien czas osoba, która zrobiła sobie tatuaż.

Jednorazowo, bez uszczerbku na zdrowiu, można oddać 450 ml krwi najczęściej co 8 tygodni.

Rozmówczyni Adriana Kowarzyka podaje, że najbardziej pożądana jest krew grupy 0 Rh-, ponieważ można ją podać każdemu. Gość „Kuriera w samo południe” relacjonuje, że centra krwiodawstwa powracają powoli do normalnego działania po zniesieniu obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa.

Uczelnie i szkoły są zamknięte, więc musimy przypominać o sobie, bo nie mamy gdzie postawić naszych ambulansów.

Kierownik działu krwiodawców w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie dodaje, że:

Na Mazowszu dość popularna jest grupa A Rh+.

Dr Wojewoda zapewnia, że centrum krwiodawstwa informuje dawcę o wykrytych podczas badania pobranej krwi chorobach i kieruje do specjalistycznej placówki.

Niestety trzeba się nastawić na wstępną selekcję  czyli pomiar temperatury i krótki wywiad epidemiologiczny.  Następnie  sprawdzamy czy jest odpowiedni poziom hemoglobiny […]. Potem badanie lekarskie które opiera się na bardzo szczegółowym wywiadzie. Trzeba się nastawić że będziemy pytać o kwestie ze sfery intymnej

Gość „Kuriera w samo południe” omawia  proces wykorzystywania osocza tzw. ozdrowieńców do leczenia innych chorych na chorobę COVID-19.

Obowiązkowa jest procedura inaktywacji genów w tym osoczu.  Jeżeli będziemy mieć jego nadwyżki, na pewno będziemy brać udział w projekcie leczenia osoczem osób zakażonych koornawirusem.

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

A.W.K.

Komentarze