Wojciech Murdzek: Bieg głosowań niekoniecznie odzwierciedlił przekonania posłów

Wojciech Murdzek o przegranym głosowaniu w Sejmie, przyszłości posłów Porozumienia głosujących w nim przeciw, tece ministra nauki i szkolnictwa wyższego oraz o potrzebie stabilnego rządu.

Wojciech Murdzek stwierdza, że nie było jeszcze rozważań na temat tego, kto obejmie po Jarosławie Gowinie tekę ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Na stanowisko wicepremiera rekomendowana została minister rozwoju  Jadwiga Emilewicz. Poseł Porozumienia komentuje przegrane przez Zjednoczoną Prawicę głosowanie w Sejmie w sprawie głosowania korespondencyjnego. Stwierdza, że „bieg głosowań niekoniecznie mógł odzwierciedlić przekonania” posłów. Wyraża nadzieję marszałek Elżbieta Witek „wykorzysta tę przerwę”.

Stabilny rząd jest niezwykle ważny.

Na pytanie o przyszłość posłów Porozumienia głosujących przeciwko projektowi, stwierdza, że jedno głosowanie „nie decyduje o byciu lub nie w partii”, dodając, że „komentarze usłyszymy od samych posłów”. Zaznacza, iż głosowanie pokazało, że „większość posłów Porozumienia gotowa jest poprzeć głosowanie korespondencyjne”.

Posłuchaj całej rozmowy już teraz!

K.T./A.P.

Komentarze