Trudnowski: PiS być może świadomie wprowadza niekonstytucyjne przepisy wyborcze, by unieważnić przegrane wybory

Piotr Trudnowski o tym, co mogą oznaczać wprowadzone przez PiS zmiany do kodeksu wyborczego, jak zaważy to na stosunkach z opozycją i zwartości obozu rządzącego.

 

Piotr Trudnowski komentuje wprowadzenie przez Prawo i Sprawiedliwość poprawek dotyczących Kodeksu wyborczego. Podkreśla, że wprowadzone zmiany są wątpliwe konstytucyjnie. Nakreśla trzy scenariusze, które wyjaśniają kontrowersyjny ruch partii rządzącej. Pierwszy oznacza, że „prezes Kaczyński za niemal wszelką cenę chce przeprowadzić wybory 10 maja”. Według drugiego chodzi po prostu o „podłożenie nogi ” opozycji, która będzie musiała zgłosić poprawki do tarczy antykryzysowej w Senacie, opóźniając tym samym jej wejście w życie. Trzecia teoria, najbardziej spiskowa, zakłada, że

Prawo i Sprawiedliwość świadomie decyduje się na wprowadzenie niekonstytucyjnych przepisów wyborczych, po to, żeby po ewentualnej zmianie nastrojów społecznych, móc samemu dążyć do unieważnienia wyborów.

Prezes Klubu Jagiellońskiego tłumaczy, iż zgodnie z Konstytucją RP nie można dokonywać istotnych zmian w kodeksie wyborczym później niż sześć miesięcy przed ogłoszeniem wyborów. Problemem jest, jakie zmiany uznać należy za istotne. Przywołuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 28 października 2009 r., który rozpatrywał na wniosek prezydenta Lecha Kaczyńskiego zgodność z Konstytucją wprowadzenia dwudniowego głosowania do Parlamentu Europejskiego, na trzy miesiące przed wyborami. Wówczas Trybunał zgodził się z reprezentowanym przez swego ministra, Andrzeja Dudę, prezydentem, że proponowane zmiany są niekonstytucyjne.

[Jak napisał w tekście wyroku Trybunał: ,,Natomiast Trybunał Konstytucyjny w przywoływanym już wyroku z 3 listopada 2006 r. (sygn. K 31/06) wskazał, że w wypadku prawa wyborczego swoistym minimum minimorum powinno być uchwalanie istotnych zmian w prawie wyborczym co najmniej sześć miesięcy przed kolejnymi wyborami, rozumianymi nie tylko jako sam akt głosowania, lecz także jako całość czynności objętych tzw. kalendarzem wyborczym. Ewentualne wyjątki od tak sformułowanego wymiaru niedokonywania zmian w prawie wyborczym mogłyby wynikać jedynie z nadzwyczajnych okoliczności o charakterze obiektywnym.”-przyp. red.]

Nasz gość stwierdza, że po tym, co PiS zrobił w sobotnią noc, nie może on liczyć na wsparcie opozycji dla zmian w konstytucji, które pozwalałyby na nowy tryb przesunięcia wyborów. Sądzi w związku z tym, że wybory powinny być przełożone za pomocą ogłoszenia stanu nadzwyczajnego. Trudnowski odnosi się także do zawieszenia kampanii wyborczej przez Małgorzatę Kidawę-Błońską. W jego przekonaniu „Platforma Obywatelska może w ogóle skończyć bez kandydata”. Wskazuje, że dotychczasowe wypowiedzi kandydatki PO tylko szkodziły jej formacji, a w sondażach zaczęła się mijać z Władysławem Kosiniak-Kamyszem.

Posłuchaj całej rozmowy już teraz!

K.T./A.P.

Komentarze