Rzymkowski: Wadą polskiej konstytucji jest brak rozwiązań umożliwiających stanowienie prawa w sytuacjach nadzwyczajnych

Poseł PiS Tomasz Rzymkowski mówi o zdalnych obradach Sejmu planowanych na ten tydzień. Zwraca uwagę na konieczność lepszego przystosowania polskiego systemu prawnego na epidemie i klęski żywiołowe.

 

Tomasz Rzymkowski komentuje bezprecedensową zapowiedź zdalnego przeprowadzenia posiedzenia Sejmu w kontekście wprowadzonych przez rząd restrykcji dotyczących zgromadzeń publicznych. W obradach w gmachu przy ulicy Wiejskiej wezmą udział pojedynczy reprezentanci poszczególnych klubów parlamentarnych. Wyjaśnia, że jest to decyzja zaakceptowana przez wszystkie kluby parlamentarne. Kilku posłów przebywa na kwarantannie domowej.

Jest to decyzja prezydium Sejmu podyktowana troską o bezpieczeństwo parlamentarzystów i ich rodzin. Są ku temu podstawy – mamy kilku posłów, u których stwierdzono obecność koronawirusa lub skierowano na kwarantannę domową. Dobrze, że regulamin Sejmu daje takie możliwości. Wirus nie wybiera, czy obywatel jest posłem, czy nie.

Poseł PiS przewiduje, że zdalne głosowanie może sprawić trudność części starszych posłów. Zapewnia, że takie rozwiązanie ma charakter wybitnie tymczasowy. Na posiedzeniu Sejmu rozpatrywane będą senackie poprawki do ustawy budżetowej oraz pakiet ustaw tzw.”tarczy antykryzysowej”.

Mam nadzieję, że Sejm szybko powróci do normalnego funkcjonowania.

Parlamentarzysta ubolewa nad tym, że obowiązująca konstytucja nie zawiera gotowych rozwiązań na wypadek niemożliwości przeprowadzenia procesu legislacyjnego w normalny sposób.

Nasi pradziadowie w konstytucjach: marcowej i kwietniowej przewidzieli warianty zjawisk nieprzewidzianych, jak różne wojny i kataklizmy; dawały one możliwość wydawania rozporządzeń z mocą ustawy lub dekretów prezydenckich. Obecnie, w przypadku paraliżu państwa powinien funkcjonować taki ustrojowy by-pass. W innych krajach ma to miejsce.

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

A.W.K.

Komentarze