Nowe uprawnienia dla kierowców samochodów osobowych

W przypadku, kiedy samochód napędzany jest dzięki paliwom alternatywnych, jego dopuszczalna masa całkowita będzie mogła wzrosnąć o blisko tonę.

Serwis moto.pl  poinformował, że Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad zmianami w ustawie o transporcie drogowym. Przygotowywana nowelizacja ustawy ma zwiększyć limit wagowy pojazdów, które będzie można prowadzić, mając prawo jazdy kategorii B. Obecnie, kierowcy legitymujący się takim dokumentem mają prawo prowadzić pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Planowane jest podwyższenie tego limitu o 750 kg. Nowy zapis ma mówić, że posiadacze prawa jazdy kategorii B będą mogli kierować:

Pojazdem samochodowym zasilanym paliwami alternatywnymi o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t oraz nieprzekraczającej 4250 kg, jeżeli przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej 3,5 t wynika z zastosowania paliw alternatywnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.

Propozycja zawiera również inne zastrzeżenie. Nowe uprawnienia będą przysługiwać jedynie kierowcom ze stażem większym niż dwuletni. Nowa regulacja miałaby wejść w życie 21 maja 2021 roku. Projekt trafił do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych.

A.W.K.

Komentarze