Akademia WNET – Wykład dra Marszewskiego – „Problem Xinjiangu w stosunkach międzynarodowych – historia i współczesność”

„Problem Xinjiangu w stosunkach międzynarodowych – historia i współczesność” to wykład dra Mariusza Marszewskiego, który został wygłoszony 1 lutego 2020 r. w ramach Akademii WNET!


Xinjiang inaczej Sinciang, albo Turkmenistan Wschodni jest to region w północno-wschodnich Chinach o powierzchni 1,660 mln km2 (ok 17% powierzchni Chin) i 21 mln mieszkańców. Graniczy z Mongolią, Rosją, Kazachstanem, Tadżykistanem, Afganistanem, Pakistanem i Indiami. To zaiste środek Azji Centralnej. Zamieszkuje ten region ludność wieloetniczna największe grupy to Ujgurzy, Chińczycy Han (w miastach), ale są też  liczne inne ludy tureckie jak np. Kazachowie, Dżungowie (inaczej Ojraci, Kałmucy), Kurgizi i inni. Są oni w większości wyznawcami islamu, a w ostatnich czasach zauważa się rozprzestrzenianie chrześcijaństwa i różnych odłamów protestanckich. Ludność nie należy do „kultury znaku”.

Od 1955 roku jest autonomicznym regionem Chin, przedtem częściowo podlegał wpływom m.in. Rosji. Próbował też separatyzmu. Jest to obszar pustynny i słabszy gospodarczo niż inne regiony Chin. Występuje tam bezrobocie i słaby poziom wykształcenia. Stąd tendencje separatystyczne nawet terroryzm , stanowczo zwalczany przez władze chińskie – szacuje się, że w obozach na terenie Sinciangu przebywa ok 3 mln. ludzi.

Jedwabny szlak miałby przebiegać przez Sinciang – m.in. w celu lepszego zagospodarowania tego obszaru. Pan dr Marszewski zna dobrze ten region, gdyż spędził tam dwa lata jako nauczyciel języka polskiego. Warto posłuchać jego spostrzeżeń o tym mało znanym u nas terenie.

Komentarze