Marszałek Sejmu: I tura wyborów prezydenckich odbędzie się 10 maja

Elżbieta Witek wybrała jeden z trzech możliwych terminów: 3, 10 albo 17 maja.

Zgodnie z konstytucją, wybory prezydenta Rzeczypospolitej zarządza marszałek Sejmu na dzień przypadający nie wcześniej niż na 100 dni i nie później niż na 75 dni przed upływem kadencji urzędującej głowy państwa, wyznaczając datę wyborów na dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 60 dni od dnia zarządzenia wyborów.  Marszałek Witek miała trzy możliwości:  3, 10 lub 17 maja.

W wyborach prezydenckich zwycięża ten kandydat, który otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości, 14 dni później odbywa się druga tura wyborów, do której przechodzi dwoje kandydatów z najlepszymi wynikami. W drugiej turze zwycięża kandydat, który otrzymał więcej głosów.

Nowo wybrany prezydent złoży przysięgę wobec Zgromadzenia Narodowego w ostatnim dniu urzędowania ustępującego prezydenta, będzie to 6 sierpnia. Od tego momentu rozpocznie się jego pięcioletnia kadencja.

Komentarze