Gajowy o nowych władzach Libanu: Annuntio vobis gaudium magnum: habemus rząd

Kazimierz Gajowy o nowym rządzie Hassana Diaba, a Adam Rosłoniec zaprasza na pielgrzymkę do Libanu.

Jest to rząd normalny, bo przekazano władzę rządowi, który wygrał wybory.

Adam Rosłoniec i Kazimierz Gajowy mówią o nowym rządzie w Libanie. Premierem został Hassan Diab. Jest on  zgodnie z zasadami ustrojowymi Libanu sunnitą, jednak politycznie jest bliżej związany z szyitami. Wynika to z roli jaką pełni Hezbollah w nowym rządzie- to Partia Boga rozdaje w nim karty. Nie wszystkim się podoba udział we władzach tej ostatniej. Ponadto Rosłoniec mówi, że między 16 a 23 kwietnia 2020 r. odbędzie się pierwsza pielgrzymka do Libanu.

Misją radia Wnet jest odkłamywanie Libanu. […] Jedziemy do Sydonu do Chateau de la mer.

Jednym z punktów pielgrzymki będzie zamek krzyżowców w Sydonie. Nasz gość podkreśla, że obecnie obraz krucjat jest często zakłamywany.  Informacje nt. pielgrzymki można znaleźć kontaktując się poprzez e-mail: rosloniec@post.pl.

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

K.T./A.P.

Komentarze