Jan Maria Jackowski: Nigdzie nie jest napisane, że UE może uczestniczyć w parlamentarnym procesie legislacyjnym

Senator Prawa i Sprawiedliwości komentuje przebieg debaty senackiej na temat ustawy reformującej sądownictwo. Krytykuje ingerencję instytucji międzynarodowych w tworzenie polskiego prawa

 

 

Senator PiS Jan Maria Jackowski mówi o dzisiejszych obradach izby wyższej parlamentu.  Senatorowie analizują projekt nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych.  Wniosek PiS o przyjęcie projektu w całości został odrzucony. Jednak, jak utrzymuje rozmówca Adriana Kowarzyka, senatorowie niezależni zaczynają skłaniać się ku poparciu ustawy. Po serii pytań przed senatorami wystąpi minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, następnie przedstawiciele Sądu Najwyższego. Potem wystąpią senatorowie. Dyskusję podsumuje minister Ziobro. Senator Jackowski zapowiada, że posiedzenie potrwa do późnych godzin wieczornych.

Polityk odnosi się na koniec rozmowy do niedawnej wizyty Komisji Weneckiej w Polsce:

Przy okazji tej ustawy mieliśmy do czynienia ze sprawą bezprecedensową […] Został umiędzynarodowiony proces tworzenia prawa w polskim parlamencie, ponieważ opozycja zwróciła się do instancji międzynarodowych o opinię.  To jest pewnego rodzaju ewenement. […]  Unia ma możliwość kontroli ustawodawstwa, ale po tym, jak cały proces legislacyjny zostanie zakończony.

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

A.W.K.

 

Komentarze