Ponad bilion złotych długu publicznego - WNET.fm
Top bar
Reklama
Włącz radio Aktualny Poranek Wspieraj WNET Szukaj

Ponad bilion złotych długu publicznego

Źródło: Pixabay

Aż 1 bln 1 mld 181 mln zł wyniósł państwowy dług publiczny na koniec III kwartału br. Oznacza to wzrost o 0,3 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału i wzrost o 1,7 proc. więcej wobec końca 2018

Ministerstwo Finansów w swym komunikacie podało, że w ciągu III kwartału 2019 r. zadłużenie sektora finansów publicznych po konsolidacji,  wzrosło o 2 mld 961,5 mln zł w stosunku do poprzedniego. Było ono także większe o 16 mld 867,6 mln zł wobec końca 2018 r.

Jak podaje MF zmiana Państwowego Długo Publicznego (PDP) w III kwartale 2019 r. wynikała z kilku czynników: wzrostu zadłużenia podsektora rządowego o 2 mld 340,0 mln zł (+0,3 proc.), w tym zadłużenia skarbu państwa po konsolidacji o 2 mld 243,7 mln zł (więcej o 0,2 proc.), wzrostu zadłużenia podsektora samorządowego o 624,8 mln zł (w górę o 0,8 proc.), w tym jednostek samorządu terytorialnego i ich związków o 431,3 mln zł (skok o 0,6 proc.), oraz spadku zadłużenia podsektora ubezpieczeń społecznych o 3,3 mln zł (spadek o 5,4 proc.).

Przed konsolidacją zadłużenie sektora finansów publicznych w III kwartale wyniosło  1 bln 064 mld 297 mln zł. Dawało to wzrost o 4 mld 181 mln zł w III kwartale 2019 r., a o 26 mld 274,3 mln zł – skok o 2,5 proc. – w porównaniu z końcem 2018 r.

Wzrost zadłużenia samorządów w III kwartale 2019 r., poza zmianami w PDP, wpłynęły przede wszystkim wzrosty: zadłużenia Krajowego Funduszu Drogowego (KFD) o 573,1 mln zł i  długu przedsiębiorstw zaliczonych do sektora instytucji rządowych oraz samorządowych o 531,5 mln zł; a także spadek zadłużenia wynikający z wyceny transakcji CIRS w rezultacie zmian kursów walut obcych o 357,6 mln zł.

A.P.

Zobacz także:


 

Republikanie komentują


Facebook