Fatalny stan powietrza w regionie świętokrzyskim

Ostrzeżenie o wysokiej zawartości szkodliwych pyłów w powietrzu wydało Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kielcach.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kielcach wydało dziś rano ostrzeżenie o możliwym przekroczeniu normy zawartości pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Stężenie pyłu ma przekroczyć 150 µg/m3.  Przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 może wystąpić w częściach powiatów: buskiego, kazimierskiego, kieleckiego, pińczowskiego i staszowskiego. W sumie na tym obszarze mieszka ok. 130 tys. osób. Jak mówi dyżurny kieleckiego WCZK:

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.  Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Eksperci zdecydowanie sugerują mieszkańcom zagrozóonych terenów ograniczenie aktywnosci na zewnątrz.  Jak podkreśla cytowany już pracownik Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego:

Osoby wrażliwe powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu, pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum.

A.W.K.

Komentarze