Zdecydowane oświadczenie Mariana Banasia: Będę kontynuował powierzoną mi przez parlament misję

„Byłem gotów złożyć urząd prezesa NIK” – ogłasza Marian Banaś . Dalej podkreśla jednak, że po tym, jak jego osoba stała się przedmiotem rozgrywki politycznej, nie może tego zrobić.