Antoni Macierewicz marszałkiem seniorem Sejmu

Prezydent Andrzej Duda wyznaczył Antoniego Macierewicza na marszałka seniora Sejmu, a Barbarę Borys-Damięcką na marszałek senior Senatu — poinformował we wtorek rzecznik prezydenta Błażej Spychalski.

Antoni Macierewicz (71 l.) został wybrany przez prezydenta Dudę spośród dziesięciu najstarszych posłów na Sejm. Starsi od niego była Iwona Śledzińska-Katarasińska, o której mówiło się jako o prawdopodobnej marszałek-senior, rok młodszy od niej 77-letni Janusz Korwin-Mikke (którego kandydatury nie udało się przeforsować jego sympatykom i innym internautom) i Dariusz Rosati (73 l.) z KO. Przyczyny takiego wyboru prezydenta tłumaczył szef jego gabinetu Krzysztof Szczerski:

Pan prezydent bardzo wyraźnie powiedział, że ponieważ mamy w tym roku 30. rocznicę wejścia Polski na drogę do wolności, na drogę do demokracji, więc jego intencją jest, aby osoba marszałka seniora, który ma wprowadzić posłów w 30. rok polskiej demokracji i wolności, była osobą, która symbolizować będzie tę drogę i ten wysiłek Polaków do tego, żeby mieć państwo demokratyczne, żeby mieć polski parlament, żeby mieć w Polsce demokrację i wolność.

Jak powiedział rzecznik prezydenta Błażej Spychalski, Macierewicz został wybrany ze względu na „piękną kartą opozycyjną”. Poinformował on także, że pierwsze posiedzenie Sejmu odbędzie się 12 listopada o godz. 12, Senatu — tego dnia o godzinie 16.

Na inauguracyjnych posiedzeniach Sejmu i Senatu 12 listopada posłowie i senatorowie złożą ślubowania, wybrani zostaną marszałkowie obu izb. Jak przypomina polsatnews.pl, w przypadku Sejmu posiedzenie otwiera marszałek senior powołany przez prezydenta spośród najstarszych wiekiem posłów; nie musi to być najstarszy poseł. Marszałek senior przeprowadza złożenie ślubowania poselskiego. Regulamin Sejmu określa, że po odczytaniu roty każdy z wywoływanych posłów wypowiada słowo „ślubuję”; może dodać zdanie: „tak mi dopomóż Bóg”. Marszałek senior przeprowadza także wybór marszałka Sejmu. Kandydata na marszałka Sejmu może zgłosić, co najmniej 15 posłów. Po wyborze marszałek Sejmu obejmuje przewodnictwo obrad; Sejm w uchwale ustala liczbę wicemarszałków.

A.P.

 

 

Komentarze