Członkowie Solidarności Walczącej składają kondolencje premierowi Mateuszowi Morawieckiemu

Powołanie w 1982 roku, w mrocznym czasie stanu wojennego, organizacji Solidarność Walcząca było dla nas sygnałem, że jeszcze nie wszystko stracone – piszą w liście kondolencyjnym.

Przedstawiciele Solidarności Walczącej przesłali do Prezesa Rady Ministrów wyrazy współczucia i zapewnienie o wdzięczności za dokonania ś.p. Kornela Morawieckiego. Podpisało go ponad czterdziestu członków organizacji.

 

Treść listu:

 

Szanowny i Drogi Panie Premierze!

Pragniemy Pana zapewnić, że w tej ciężkiej dla Pana chwili, kiedy stracił Pan nie tylko Ojca, ale równocześnie, w Jego osobie, przyjaciela i towarzysza wspólnej walki z totalitarną władzą, jesteśmy z Panem całym sercem i duszą.

Powołanie w 1982 roku, w mrocznym czasie stanu wojennego, przez Pańskiego Ojca – śp. Kornela Morawieckiego – organizacji Solidarność Walcząca było dla nas sygnałem, że jeszcze nie wszystko stracone, że walka o uwolnienie się spod jarzma komunistycznego musi być kontynuowana. Powstanie tej organizacji pod Jego przewodnictwem napełniło nas wielkim entuzjazmem i dodało nam sił do prowadzenia konspiracyjnej walki. Jesteśmy Mu za to wdzięczni. Będziemy o tym pamiętać i przekazywać naszą wiedzę młodszemu pokoleniu Polaków.

Składamy Panu, Drogi Panie Premierze, i Wszystkim Członkom Pańskiej Rodziny najszczersze kondolencje.

Członkowie Solidarności Walczącej

Jadwiga Chmielowska –Przewodnicząca Komitetu Wykonawczego SW i Współprzewodnicząca Autonomicznego Wydziału Wschodniego SW

Tadeusz Świerczewski – współzałożyciel SW i pomysłodawca nazwy

Ewa Kubasiewicz – założycielka i Szef SW Trójmiasto oraz Szef Przedstawicielstw Zagranicznych SW

Marek Czachor, ps. „Michał Kaniowski” – p.o. Przewodniczący SW Trójmiasto

Magdalena Czachor – SW Trójmiasto

Piotr Hlebowicz – Przewodniczący Krakowskiego Oddziału SW i Współprzewodniczący Autonomicznego Wydziału Wschodniego SW

Kazimierz Michalczyk – przedstawiciel Autonomicznego Wydziału Wschodniego SW w Berlinie

Jerzy Jankowski – przedstawiciel SW na kraje skandynawskie

Lesław Frączek – SW Katowice

Karol Gwoździewicz – SW Katowice

Lech i Violetta Osiakowie – członkowie SW Katowice z Jastrzębia-Zdroju

Marek Biesiada – SW Kraków

Piotr Warisch – SW Kraków

Ewa i Stanisław Pietruszkowie – SW Kraków

Stanisław Łaszczyk – SW Kraków

Janusz i Krystyna Szkutnikowie – SW Rzeszów

Tadeusz Markiewicz – SW Warszawa

Paweł Kołkiewicz – SW Warszawa

Tomasz Szostek – SW Warszawa

Jacek Guzowski –SW Warszawa

Bolesław Guzowski – SW Warszawa

Adam Cymborski – SW Warszawa

Zbigniew Edward Nowak – SW Kraków

Jan Bryjak – SW Kraków

Kajus Augustyniak – SW Łódź

Joanna Frankiewicz – SW Poznań

Anna Domagalska – SW Łódź

Włodzimierz Domagalski-Łabędzki – Przewodniczący Oddziału Łódzkiego SW

Anna Kister – SW Lublin

Elżbieta Ziemniak – SW Kraków

Kristina Nejman – SW Łódź

Jerzy Nejman – SW Łódź

Piotr Jaworski –SW Łódź

Krzysztof Korczak – Przewodniczący SW Szczecin

Izabella Barbara Wawrzeń – SW Wrocław

Andrzej Wawrzeń – SW Wrocław

Aurelia i Jerzy Lemańscy – SW Wrocław

Tadeusz Drzazgowski – SW Katowice

Andrzej Cybulski – SW Trójmiasto

Krzysztof Stasiewski – SW Poznań

Roman Zwiercan – Przewodniczący SW Trójmiasto

Małgorzata Zwiercan – SW Trójmiasto

Komentarze