Po raz pierwszy od transformacji wydatki na obronność przekroczą 2% PKB. Projekt ustawy budżetowej na 2020 r. przyjęty

W 2020 r. Polska przeznaczy na obronę ponad 49,8 mld złotych. To o ponad 5 mld więcej niż w roku bieżącym – wynika z projektu budżetu opublikowanego przez Ministerstwo Finansów.

Wczoraj Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na 2020 r., przedłożony przez ówczesnego ministra finansów, inwestycji i rozwoju Mariana Banasia. Udział nakładów na obronę wyznaczono w nim na 2,1% PKB.

Fragment opisu projektu ustawy budżetowej ze strony internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów:

„Przygotowany budżet jest prospołeczny i prorozwojowy. W projekcie ustawy budżetowej na 2020 r. zaplanowano: dochody – 429,5 mld zł, wydatki – 429,5 mld zł, brak deficytu budżetu państwa – będzie to budżet zrównoważony, deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii unijnej) na poziomie 0,3 proc. PKB. (…) W ramach limitu wydatków zapewniono niezbędne środki finansowe zarówno na kontynuację dotychczasowych priorytetów rządu dotyczących polityki społeczno-gospodarczej, w tym w szczególności w ramach polityki prorodzinnej, jak również na realizację nowych zadań – przy niższych (rok do roku) planowanych kosztach obsługi długu Skarbu Państwa. Założono m.in.: (…) zwiększenie limitu wydatków na obronę narodową, tj. zaplanowano o ok. 5 mld zł środków więcej w stosunku do 2019 r., (…) finansowanie programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 oraz programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020”.

A.K.

Komentarze