Wojtczak: W Miejskiej Bibliotece Publicznej mieszkańcy Piotrkowa wypożyczają ok. 400 tys. woluminów rocznie

Renata Wojtczak, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej opowiada o historii Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim.

 

 

Nowa siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika została otwarta 14 czerwca tego roku i od tego roku funkcjonujemy w tym budynku widząc, że przynosi on nam coraz to więcej dobrego – mówi dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Od 1967 roku biblioteka funkcjonowała w dawnej synagodze żydowskiej, która liczyła 1200 metrów razem z holami. „W tym miejscu mamy ponad 5300 metrów kwadratowych dla czytelników i użytkowników biblioteki. Budynek jest dostosowany do potrzeb czytelników niepełnosprawnych, mamy czytelnię, wypożyczalnię i aulę do odczytów. Cały czas pracujemy na to, aby miejsce zapracowało na swoją nową historię” – podkreśla Renata Wojtczak.

Rok 1999 przyniósł znaczące zmiany w funkcjonowaniu Biblioteki. W związku z nowym podziałem administracyjnym Polski, który zlikwidował województwo piotrkowskie, placówka z Biblioteki Wojewódzkiej ponownie stała się Miejską Biblioteką Publiczną, z której korzysta 20% mieszkańców. Wypożyczają oni ok. 400 tys. woluminów rocznie.

Od 1 stycznia 2000 r., na mocy porozumienia zawartego przez Zarząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i Starostwo Powiatowe, Miejska Biblioteka Publiczna pełni również funkcje biblioteki powiatowej.

A.M.K.\M.N.

Komentarze