Borejszo: O żubrach, laserach i teledetekcji w Wigierskim Parku Narodowym

Zastępca dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego Jarosław Borejszo mówi o nowej technice teledetekcji, dzięki której zdalnie można będzie pozyskiwać informacje z całego obszaru parku.

 

 

Najwyższą formą ochrony przyrody jest Park Narodowy. Jesteśmy jednym z 23 parków narodowych w Polsce, stworzonym 30 lat temu, gdy w Polsce było jeszcze 17 takich parków – mówi Jarosław Borejszo.

Bóbr znajduje się w herbie Wigierskiego Parku Narodowego i nie bez powodu, ponieważ po II wojnie światowej teren Suwalszczyzny był jedynym obszarem, na którym te zwierzęta się zachowały. „Na naszym obszarze tworzono pierwsze rezerwaty chroniące wtedy całkiem rzadki gatunek, aktualnie już dość pospolity i stąd pomysł na to, żeby bóbr znalazł się w herbie Wigierskiego Parku Narodowego” – opowiada zastępca dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego.

Bóbr nie kończy bardzo długiej listy zwierząt, które występują na terenie Wigierskiego Parku Narodowego. Jeśli chodzi o kręgowców, mamy ich 50 gatunków. Na terenie parku można spotkać również wilka, rysia i wiele innych ssaków. Aktualnie rozpoczęto proces zasilania puszczy augustowskiej przez żubra w związku z tym można spodziewać się, że prędzej czy później dotrze on do Wigierskiego Parku Narodowego.

Jarosław Borejszo porusza również kwestię bezpieczeństwa w Wigierskim Parku Narodowych twierdząc, że ochrona tak dużego obszaru jest procesem bardzo skomplikowanym. Podejście do terenu jest bardzo zróżnicowane, aby realizować działania potrzebne są fundusze. Park stara się czerpać z różnych źródeł, aby zdobywać środki na bezpośrednie działania ochronne parku. Od 2007 roku park zrealizował 58 projektów dofinansowywanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska.

W tym roku rozpoczęliśmy realizacje dużego przedsięwzięcia polegającego na zdobyciu wszechstronnych danych dotyczących przyrody i środowiska naszego parku technikami teledetekcji. Są to techniki zdalnego pozyskiwania danych, aby zaoszczędzić sobie poszukiwań w głębi lasu i pozyskać informacje dotyczące całego obszaru.

M.N.

Komentarze