Ta współpraca posłuży całej gospodarce kraju. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk ma doradcę przy budowie Portu Centralnego

– DS Consulting będzie współpracować z ZMPG ponad 4 lata. Przysłuży się to Portowi Gdańsk, aglomeracji gdańskiej i całej polskiej gospodarce – mówi wiceprezes ZMPG ds. Infrastruktury Marcin Osowski.

Prace nad koncepcją zagospodarowania Portu Centralnego trwały około roku. W maju zaprezentowano jego ostateczny projekt, zakładający budowę nowego obiektu. Miałby on powstać w sąsiedztwie gdańskiego półwyspu Westerplatte. W ramach przedsięwzięcia przewidziano budowę dziewięciu terminali, czterech obrotnic oraz trzech torów podejściowych. Inwestycja zakłada też budowę 19 km nabrzeży eksploatacyjnych oraz 8,5 km falochronów. Całkowity koszt wdrożenia koncepcji wynosiłby ok. 12 miliardów złotych. Nowy Port Centralny ma powstać w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Realizację projektu w tej formie wspierać będzie DS Consulting, z którym Zarząd Morskiego Portu Gdańsk właśnie podpisał umowę.

DS Consulting będzie współpracować z ZMPG ponad cztery  lata. W tym czasie firma będzie wspierać Zarząd Portu w rozmowach z potencjalnymi partnerami, przygotowaniu wniosków o finansowania, tworzeniu dokumentacji dotyczącej umów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego z poszczególnymi kontrahentami. Liczymy na to, że współpraca zwiększy kompetencje naszego zespołu, co pozwoli trwale i skutecznie negocjować kontrakty biznesowe na dużą skalę. Również nasz partner, dzięki projektom portowym, będzie mógł zdobywać coraz bardziej lukratywne zlecenia. Nasza współpraca przysłuży się Portowi Gdańsk, Aglomeracji Gdańskiej i całej polskiej gospodarce

– mówi wiceprezes ZMPG ds. Infrastruktury Marcin Osowski.

Samo DS Consulting na rynku istnieje od 21 lat i specjalizuje się w doradztwie dla podmiotów publicznych.

A.K.

Komentarze