Ewolucja bez serca – pozbawiła nas genu chroniącego inne ssaki przed zawałami

Ludzie częściej chorują na choroby układu krążenia od innych ssaków przez wyłączenie genu CMAH — ustalili amerykańscy naukowcy.