Studio Dublin – wydanie specjalne w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego – 21 kwietnia 2019 r. – Miejsca Trzech Krzyży - WNET.fm
Top bar
Reklama
Włącz radio Aktualny Poranek Wspieraj WNET Szukaj

Studio Dublin – wydanie specjalne w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego – 21 kwietnia 2019 r. – Miejsca Trzech Krzyży

Krzyże na wzgórzu w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą / Fot. Happa111 Wikimedia Commons CC BY 3.0

Golgota nie jest jedynym miejscem, gdzie trzy krzyże otacza przejmująca pustka. Spotkać się można z nimi również w Polsce, wybierając się do Kazimierza Dolnego czy Szydłowca na Dolnym Śląsku.

Trzy Krzyże w Wilnie, ok. 1930 r. / Wikimedia Commons, Fot. Zygmunt Franciszek Szczotkowski (1877 – 1943)

Najpopularniejszy krajobraz z trzema krzyżami w Polsce wznosi się nad Kazimierzem Dolnym na Wzgórzu Trzech Krzyży. Według legend znalazły się tam one w celu powstrzymania rozprzestrzeniającej się w tym miejscu pod koniec XVIII w. epidemii. W tym samym celu, lecz nieco wcześniej postawiono je również w Szydłowcu.

Miejsca z trzema krzyżami w Polsce nie są rzadkością. Przypominają one o ważnych wydarzeniach historycznych, walkach narodowowyzwoleńczych czy chorobach. Warto, by w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego stały się również miejscem refleksji nad męką Syna Bożego.

 

A.K.

 

Zobacz także:


 

Republikanie komentują


Facebook