Akademia WNET – wykład pana Krzysztofa Jabłonki o soborach Kościoła katolickiego – relacja

Krzysztof Jabłonka, ze znaną słuchaczom radia swadą, potrafił w ciągu póltorej godziny przedstawić historię XXII (według innej rachuby XXI) soborów powszechnych Kościoła Katolickiego.

Zestawienie pokazuje, że sobory zwoływano ilekroć pojawiły się poważne zagrożenia czy nieporozumienia odnoszące się do nauki Kościoła.  Zwykle tymi zagrożeniami bywały herezje lub próby sterowania Kościołem przez władze świeckie. Najstarsze sobory zwykle kończyły się bądź przekonaniem odstępców lub ich odejściem od kościoła.

Do przekonywania przeciwników używano argumentów, nie przymusu. Nawet Jan Hus nie został spalony przez Kościół lecz na rozkaz Zygmunta Luksemburskiego.
Najwięcej uwagi wykładowca poświęcił soborowi w Konstancji nad Jeziorem Bodeńskim w latach 1414-1418. W owym czasie Kościół posiadał aż trzech papieży – którzy zostali zastąpieni przez wybranego na soborze Oddona Colonnę (Marcina V).

Był to sobór w którym brali udział nie tylko kardynałowie lecz także świeccy pogrupowani według bloków narodowych. Polacy byli licznie reprezentowani byli to m.in.:
– Kardynał Mikołaj Trąba był jednym z kandydatów do wyboru na papieża – został mianowany przez Marcina V prymasem Polski (był pierwszym, który nosił ten tytuł)
– Rektor Akademii Krakowskiej Paweł Włodkowic – który porywał swoimi mowami i postawił na soborze tezę o prawie narodów do samostanowienia
– Rycerz Zawisza Czarny z Garbowa – który stwierdził przed papieżem ”Czci Polski gębą i ręką bronić  będziem”  podczas wręczania mu protestu przeciw oszczerstwom niejakiego Falkenberga nawołującego do eksterminacji Polaków.

Drugim soborem omówionym dokładniej był sobór trydencki (1545-1563) był to sobór, który przygotował reformę katolicką, która miała być odpowiedzią na reformację.
Wyznaczono główne kierunki działania m.in.:
– nauka – każde biskupstwo miało posiadać seminarium;
– biskup ma przebywać w diecezji i obowiązuje go moralne prowadzenie;
– ustalono listę świętych i kanon pisma świętego;
– ustanowiono dyplomacje papieską;
– misje miały być prowadzone w językach narodowych;
– zrezygnowano z zasady 'Quius regio eius religio’.

Dekrety soboru zostały wydrukowane i pilnowano ich przestrzegania.
Owocem soboru była m.in. działalność edukacyjna jezuitów (patrz- założone przez kard. Hozjusza kolegium w Braniewie) i ich działalność misyjna – np. redukcje paragwajskie; czy rozkwit sztuki baroku – gdyż przez sztukę starano się trafić do serc wiernych.
Król Zygmunt August zaprzysiągł dekrety w 1564 roku  i wprowadzał je w życie (bez inkwizycji).
Sobór trydencki został zwołany zbyt późno by całkiem zwalczyć protestantyzm lecz zdziałał wiele dla odbudowy Kościoła.
W historii Kościoła bywały różne zakręty, a Kościół, nawet po licznych błędach, wychodził zwycięsko z różnych nieraz strasznych zmagań.

 

Można dołączyć do Akademii – informacje i zapisy na adres: akademia@radiownet.pl 

Komentarze