Dzisiaj zamykamy pakiet deregulacyjny dla firm – minister Emilewicz pokazała nowe rozwiązania dla przedsiębiorców

Ministerstwo Przedsiębiorczości zaprezentowało zbiór ponad zmian 70 w prawie, które mają ułatwić funkcjonowanie Małym i Średnim Przedsiębiorstwom, w tym wzmocnić konkurencyjność polskich portów.

Jak wskazują analizy ministerstwa przedsiębiorczości polskie prawo to cały czas, najważniejsza przeszkoda w prowadzeniu biznesu w Polsce. Po szeregu kompleksowych zmian po wprowadzonych w ramach 100 zmian dla firm, Konstytucji dla Biznesu oraz Pakietu dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, rząd przygotował kolejny pakiet zmian dla firm, tym razem pod nazwą Pakietu Przyjazne Prawo.

W ramach przyjętego harmonogramu rząd planuje wprowadzanie 72 punktowych zmian w prawie, które będą dotyczyć 74 ustaw, które zakładają m.in. wprowadzenie wydłużenia terminu rozliczenia podatku VAT dla towarów importowanych w polskich portach, prawo do błędu dla jednoosobowych działalności gospodarczych w pierwszym roku działalności czy zmiany w zasadach prawa do reklamacji dla małych i średnich przedsiębiorców.

To czwarty pakiet zmian, który zamyka zmiany dla przedsiębiorców. Przyjęte rozwiązania wynikają z przeglądu prawa we wszystkich ministerstwach. Najważniejsze to zmiana dotycząca terminu rozliczenia podatku VAT od towarów wpływających do portów. To jest zmiana, z którą zgłaszali się polscy średni przedsiębiorcy importerzy, pytając, dlaczego muszą wpływać ze swoimi towarami do portów niemieckich czy holenderskich, wskazując na lepsze warunki rozliczenia podatku VAT w tych krajach.

W tym pakiecie zmian podnosimy termin płacenie podatku VAT z 10 dnia, jak jest obecnie, do standardowych 25 dni – wskazała minister Jadwiga Emilewicz, podkreślając, że to ułatwienie będzie działać na rzecz rozwoju nie tylko polskich portów, ale też zmniejszamy obciążenia dla importerów.

W kwestii wydłużenia terminu uiszczenia podatku VAT, jako lokomotywy nowego pakietu zmian, wskazywali również inni przedstawiciele ministerstwa, wskazując, że jest t zmiana dotycząca konkurencyjności polski portów. Na przykładzie towarów produkowanych w chinach, a przeznaczonych na nasz rynek, widzimy, że on w 30 procentach nie trafia do naszych portów – powiedział wiceminister Niedużak. Przedstawiciel resortu podkreślił, że kwestia VAT może pomóc w zwiększeniu importu poprzez polskie porty. Jednocześnie wprowadzane rozwiązania przełożą się na lepszą sytuację budżetu, poprzez zwiększenia pobory cła, które obecnie odprowadzenia jest w portach w Holandii czy Niemczech.

Kolejne założenia wprowadzanego pakietu zmian to możliwości popełnienia błędu przez pierwszy rok prowadzenia działalności. Jak zaznaczył wiceminister przedsiębiorczości Marek Niedużak przedsiębiorca indywidualny, w pierwszym roku swojej działalności, jeżeli w jakieś swojej czynności popełni błąd, to uniknie automatycznego nałożenia sankcji. Przedstawiciele resortu wskazali, że ideą zmiany jest, aby dać przedsiębiorcy szanse na poprawienie swojego błędu, tak żeby uczył się na własnych pomyłkach. Projektowane zmiany w żadnym wypadku nie wskazują na możliwości uniknięcia wywiązania się z obowiązków prawych. Przedsiębiorca będzie musiał zrealizować zobowiązania w konkretnym czasie, wskazywanym przez urzędników. Zasada ma działać na zasadzie swoistej „żółtej kartki”, przedsiębiorca nie będzie mógł unikać automatycznej sankcji w przypadku powielania tego samego błędu, czy jeżeli wykroczenie będzie miało charakter rażący.

Następną projektowaną zmianą, będzie miana zasad działalności normujące prawo do reklamacji w zakresie kupowanych towarów przez małe firmy. Nowelizacja wprowadza możliwości ubiegania się prawa do gwarancji dla zakupionego towaru na zasadach zwykłego konsumenta. W tym przypadku urządzenie zakupione dla firmy i wpisane w koszty będzie w zakresie prawa do reklamacji traktowane na podobnych zasadach jak przy zakupach konsumenckich. Ze zmiany będą mogły skorzystać firmy założone na podstawie wpisy do CEIDEG.

Jak podkreśliła minister Jadwiga Emilewicz pakiet zmian będzie wprowadzony w całości, a jego uchwalanie przez parlament można się spodziewać jeszcze w tej kadencji, zmiany mają obowiązywać w porządku prawnym już od nowego roku podatkowego.

ŁAJ

Komentarze