Akademia WNET – wykład Ryszarda Mozgola: „Odrodzone państwo polskie w publicystyce i działalności Emmanuela Małyńskiego”

Wykład Ryszarda Mozgola w Akademii Wnet dotyczy stosunku Małyńskiego do polskiej polityki w okresie międzywojennym i jego trafnych obserwacji na temat polityki światowej.

Poprzedni wykład pana Ryszarda Mozgola w Akademii Wnet z roku 2017 dotyczył głównie życiorysu
Emmanuela Małyńskiego (1875-1938). Obecny wykład dotyczy stosunku Małyńskiego do polskiej polityki w okresie międzywojennym i jego trafnych obserwacji na temat polityki światowej.

Ten posiadacz ogromnych dóbr na Wołyniu, był jednym z najbogatszych ludzi w Polsce. Po wybuchu I wojny światowej porzucił  paryskie życie światowca. Obserwacja wydarzeń pierwszej wojny światowej i postępów rewolucji spowodowała, że zaczął zajmować się publicystyką, pisaniem książek i wydawaniem w Szwajcarii czasopisma „Contrrevolution”. Zmarł bezpotomnie, majątek zapisał siostrze Urszuli Ledóchowskiej na cele edukacji katolickiej i kościoła katolickiego.
Opublikował ok. 30 książek, głównie po francusku (2005 we Francji ukazała się 25 tomowa seria dzieł
E. Małyńskiego). Po polsku wydano 3 jego książki, m.in. w 1922 r. „Na ratunek Europie”, a obecnie w styczniu 2019  nakładem Wydawnictwa Klinika Języka, ukazała się, przetłumaczona po raz pierwszy z francuskiego na polski, książka Emmanuela Małyńskiego pt.: „Nowa Polska. Reforma agrarna przeciw własności prywatnej.”

Jego poglądy na temat drugiej Rzeczpospolitej mogą wydawać się szokujące. Był bardzo krytyczny wobec polityki gospodarczej międzywojnia i wobec wielu ówczesnych polityków. Zauważał wówczas zjawiska, które widzimy tez obecnie: „Zwycięstwo spekulantów obracających papierem nad producentami dóbr, anonimowych udziałowców nad niezależnymi posiadaczami,  kapitalistycznej wszechobecności nad osobistą własnością ziemską..”. Ówczesna reforma rolna wg. niego wystawiała rolników i państwo na pastwę kredytu.
Uważał, że bogate państwo to bogaci obywatele, a nie bogate elity i banki.
Uznawał  pozytywną rolę działalności i postaci Józefa Piłsudskiego jako męża opatrznościowego, choć sądził, że w 1920 roku Piłsudski nie docenił siły bolszewików.
Krytycznie oceniał ustalenia Traktatu Wersalskiego, a ustalone w nim granice skutkowały słabością Polski.

Zachęcamy do posłuchania wykładu p. Ryszarda Mozgola (pracownika katowickiego IPN), który zajmuje się badaniem twórczości i życia Emmanuela Małyńskiego.

Komentarze