Budżet państwa notuje 6,5 mld złotych nadwyżki po październiku. To najwięcej w historii budżetów III RP

Opublikowane przez ministerstwo finansów dane pokazują, że dynamicznie rosną wpływy z podatków dochodowych PIT i CIT. Podatek VAT rośnie znacznie wolniej niż w roku ubiegłym.

Według danych MF dochody udało się zrealizować dochody na poziomie 309,4 mld zł co stanowi 87,0 % wykonania zapisanego w ustawie budżetowej. Wydatki wyniosły 302,9 mld zł, czyli 76,3 % ogółu wydatków zaplanowanych przez rząd na cały rok. Nadwyżka wyniosła 6,5 mld zł. W poprzednim 2017 roku za okres styczeń-październik zanotowano nominalną nadwyżkę w wykonaniu budżetu na poziomie ponad 2,5 mld zł, a w cały roku z zaplanowanych ponad 59 mld zł deficytu, zrealizowano  25.3 mld.

 

Skala nadwyżki budżetowej podanej oficjalnie przez ministerstwo finansów nie jest zaskoczeniem ponieważ już kilkanaście dni temu informowała o niej minister Czerwińska. Październik przyniósł poprawę sytuacji budżetu, ponieważ po wrześniu nadwyżka w budżecie wynosiła 3,2 mld zł.

 

Wzrost dochodów w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego odnotowano w ramach niżej wymienionych podatków:

 

– dochody z podatku VAT były wyższe o 5,4 proc. rdr (tj. ok. 7,3 mld zł),

– dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 5,2 proc. rdr (tj. ok. 3,0 mld zł),

– dochody z podatku PIT były wyższe o 13,7 proc. rdr (tj. ok. 5,8 mld zł),

– dochody z podatku CIT były wyższe o 16,5 proc. rdr (tj. ok. 4,1 mld zł),

– dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 3,7 proc. rdr.

Komentarze