Zestawienie licznych sławnych Polaków, którzy kształtowali myśl europejską w XV – XVII w jest imponujące

Pan Andrzej Datko przedstawił szeroką panoramę działalności polskich intelektualistów w Europie w okresie od XV do XVII wieku.

 

Oczywiście wszyscy pamiętamy o Koperniku czy Heweliuszu, ale zestawienie licznych  sławnych Polaków, którzy kształtowali myśl europejską w owych czasach jest doprawdy imponujące.

Ci wielcy myśliciele, uczeni i organizatorzy działali  na uniwersytetach włoskich m.in.  w Padwie i Bolonii w XV, a potem na innych europejskich uniwersytetach (Paryżu, Lejdzie i in.) jako wykładowcy, dziekani i rektorzy.

I tak: Jan Ostroróg był rektorem w Bolonii (1458-1460), Jan Zamoyski był rektorem kolegium jurystów w Padwie i autorem ustaw akademickich, które stały się wzorem dla uniwersytetów włoskich w następnych stuleciach.

Polscy uczeni publikowali swoje prace, korespondowali z czołowymi intelektualistami Europy, występowali na soborach i doradzali papieżom.

W XVI wieku wręcz powstała 'moda na Polskę’. Prace Macieja Miechowity (1457-1523) o Polsce  miały kilkanaście wydań włoskich, niemieckich i niderlandzkich. Michał Hozjusz był doradcą papieża i przewodniczącym soboru trydenckiego w latach 1562-63. Andrzej Krzycki – biskup płocki i prymas Polski – znany na zachodzie jako Cricius – był autorem znanych wierszy łacińskich – a wydanie jego 3 tomowej korespondencji z Erazmem było kilkakrotnie wznawiane w Niderlandach. Kazimierz Sarbiewski (1595-1640) -to autor liryk, do których stronę tytułową zaprojektował Rubens, a jego poezje obowiązywały w angielskich podręcznikach szkolnych aż do połowy XIX w.

Tych i wielu innych zasłużonych Polaków w złotym wieku opisuje dr Datko w pierwszej części swojego wykładu.

Druga część wykładu dotyczyła wieku srebrnego.

Pomimo trudnych czasów nadal działało wielu polskich uczonych i intelektualistów jak np. Stanisław Lubieniecki – astronom, bracia Drohojowscy – na uniwersytecie w Lejdzie pisali o prawie naturalnym państw pogańskich do istnienia i obrony oraz, że można z nimi zawierać sojusze – ich prace znajdują się w zbiorach British Museum.

W części trzeciej wykładowca omówił czasy po wiktorii wiedeńskiej aż do początków XVIII wieku.

 

Zainteresowanych podobnymi wykładami zapraszamy do kontaktu na [email protected]

Więcej o Akademii WNET

Komentarze