Abp Gądecki: Część redaktorów dokumentu synodalnego nie chciała mówić o czystości. Bez niej nie można wymagać wierności

Tylko 5 punktów całego dokumentu na 167 uzyskało zgodę wszystkich biskupów. Jednak przyjęliśmy dokument końcowy z satysfakcją – mówił bp Marian Florczyk, delegat KEP ds. Duszpasterstwa Sportowców.

W Watykanie od 3 do 28 października 2018 r. odbyło się XV Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów obradujące wokół tematu “Młodzież, wiara i rozeznawanie powołania”. Reprezentantami Konferencji Episkopatu Polski byli: abp Stanisław Gądecki – arcybiskup metropolita poznański, przewodniczący KEP, wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE); abp Grzegorz Ryś – arcybiskup metropolita łódzki i przewodniczący Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji; bp Marek Solarczyk – biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej, przewodniczący Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży oraz delegat ds. Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, a także poniekąd dodatkowo bp Marian Florczyk, biskup pomocniczy diecezji kieleckiej. W Konferencji Episkopaty Polski jest on członkiem Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży oraz  Rady ds. Społecznych, a także Delegatem KEP ds. Duszpasterstwa Sportowców, a jego obecność podczas synodu była wolą papieża.

Przewodniczący Episkopatu Polski zwrócił uwagę na zmiany metodologiczne w pracy tego synodu. Praktycznie w całym synodzie brał udział papież, który witał wchodzących, co dawało możliwość krótkiej rozmowy. W zgromadzeniu wzięło udział 268 ojców synodalnych oraz grupy młodzieży z całego świata, a także wydłużono czas na wypowiedzi z trzech, do czterech minut:

– To bardzo dobra norma, która może się przydać w parlamentaryzmie. Ona pozwala powiedzieć to co najistotniejsze i nic więcej, dlatego że gdy ktoś przekracza cztery minuty, to wyłączają mu mikrofon i wszyscy klaszczą – relacjonował arcybiskup. Dodatkową wprowadzono również trzy minuty milczenia po pięciu wypowiedziach.

Możliwość osobistej rozmowy z biskupem Rzymu, została wykorzystana na przekazanie kilku darów, w tym pozycji na temat ks. Franciszka Blachnickiego. Papież miał być mocno poruszony informacją, że istnieje podejrzenie o otrucie kapłana.

Polska delegacja nalegała, aby w finalnym dokumencie znalazły się odniesienia do bogatego nauczania Jana Pawła II do młodzieży. Polscy hierarchowie podkreślali również rolę czystości przedmałżeńskiej w katolickiej formacji.

– Jan Paweł II uczył młodzież, jak żyć, co to znaczy przynależeć do Kościoła, co to znaczy być świętym, co to znaczy „czuwam” – mówił bp Marek Florczyk.

Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Sportowców zwrócił uwagę, że jedynie pięć spośród 167 punktów dokumentu końcowego zostało zaaprobowane bez jakiegokolwiek głosu sprzeciwu. Bp Florczyk zauważył, że dokument końcowy mówi o tym by Kościół duszpastersko współpracował ze światem sportowym, a także o to by pomocą duszpasterską obejmować osoby niepełnosprawne.

Bp Marek Solarczyk podkreślił rangę wsparcia modlitewnego wiernych m.in. z Polski. Stwierdził, że dokument finalny pozwala nam docenić bogactwo wspólnoty Kościoła. Ufamy, że jako wspólnota Kościoła będziemy umieli oddziaływać na młodych. To jest wielkie zadanie, które stoi przed nami

Dokument końcowy został sformułowany na podstawie ewangelicznego opisu spotkania Jezusa z uczniami, którzy zmierzał do Emaus. Abp Gądecki zwrócił uwagę, że to co jest ważne w Polsce nie jest ważne w Niemczech, to co jest ważne w Niemczech, nie jest ważne w Afryce, to co jest ważne w Afryce nie jest ważne w Oceanii. Dlatego w dokumencie zostały również zawarte syntezy ankiet, oraz cztery tematy: rodziny, uczelni, digitalny i migracji.

Zachęcamy do wysłuchania całej konferencji:

 

Bp Marek Solarczyk będzie gościem jutrzejszego Poranka WNET.

 

WJB

Komentarze