Jacek Sasin: Likwidując użytkowanie wieczyste przywracamy milionom Polaków pełnię wolność

W ramach nowych przepisów, likwidujących użytkowanie wieczyste, ponad dwa i pół miliona Polaków 1 stycznia 2019 automatycznie stanie się pełnoprawnymi właścicielami swoich domów i mieszkań.

W ramach przyjętych przepisów od 1 stycznia 2019 osoby, które mieszkają w domach lub mieszkaniach stojących na gruntach niebędących ich własnością, a posiadając tylko tytuł użytkowania wieczystego, staną się ich właścicielami. Przekwalifikowanie w księgach wieczystych zostanie przeprowadzone automatycznie. Przejęcie gruntu na własność przez użytkowników będzie ostateczne i zamknie kwestię własności.

Zapisy wchodzącej w życie ustawy prezentował minister Jacek Sasin przewodniczący komitetu stałego rady ministrów: Wybitny historyk Richard Pipes, który napisał książkę pod znamiennym tytułem „Wolność a Własność”, gdzie udowodnił, że tyle jest w danym społeczeństwie wolności, ile własności. Tam, gdzie obywatele są właścicielami gruntu czy domu, to w tym krajach również wolność jest dużo. Rząd wychodzący z tego założenia, że Polacy powinni być właścicielami własnych mieszkań czy domów, gdzie często mieszkają od pokoleń, przyjęliśmy ustawę, przekształcają prawo do użytkowania wieczystego gruntów zabudowany na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Teraz zapisy ustawy wchodzą w życie.

Jednak, żeby procedura była zgodna z zapisami konstytucji, przejęcie własności musi odbyć się za odszkodowaniem dla obecnego właściciela gruntu, tj. w mniejszej części dla skarbu państwa a w przypadku większości lokali, dla samorządów. Do tej pory z tytułu użytkowania wieczystego trzeba było uiszczać opłaty do kasy właściciela gruntu. Stawki opłaty za użytkowanie wieczyste, to procent od wartości nieruchomości i na podstawie arbitralnych wycen mogą drastycznie wzrastać.

Ta regulacja jest zgodna z konstytucją, ale aby tak się stało, wprowadziliśmy mechanizm odpłatność. Użytkownik gruntu po wejściu w prawo własności, będzie musiał uiścić 20 rocznych rat, ustawowo utrzymanych w wysokości dotychczasowej opłaty za użytkowanie wieczyste. (…) To, co my proponujemy, to jest przerwanie obecnego stanu, kiedy opłaty za użytkowanie własności ciągnął się w nieskończoność. My je ograniczamy do dwudziestu rat. (…) te dwadzieścia opłat rocznych, to jest cena za konstytucyjność tej ustawy – podkreślił wiceminister Inwestycji i Rozwoju Artur Soboń.

Zapisy ustawy zakładają pomoc w szybszym spłaceniu rat, poprzez stosowanie systemu bonifikat. W przypadku gruntów skarbu państwa maksymalna wysokości bonifikaty wyniesie 60 procent całościowej 20-letnej opłaty za użytkowanie wieczyste, ale tylko w przypadku, jeżeli właściciel zapłaci opłatę od razu w 2019 roku w jednej racie. Skala bonifikaty będzie stopniowo maleć, im później nowy właściciel zdecyduje się na uiszczenie opłaty. Przyjęte rozwiązanie budzi wątpliwości, ponieważ premiuje osoby, które będę dysponować kapitałem kilku lub kilkunastu tysięcy złotych, aby finansować opłatę i zyskać na bonifikacie. Przedstawiciele rządu nie potrafili odpowiedzieć na pytanie, jak z bonifikaty mają skorzystać osoby uboższe nieposiadające zgromadzonego kapitału.

Ustalona przez rząd skala bonifikaty, nie jest obligatoryjna dla samorządów, które są właścicielem większości gruntów objętych ustawą. Samorządy same mogą ustalać skale bonifikat przy pobieraniu opłat na zmianę prawnego statusu gruntów. Minister Soboń na konferencji prasowej zwrócił się do władz lokalnych o ustanawianie jak najwyższych ulg w ramach realizacji zapisów ustawy: Apelujemy do samorządów, które wyłonią się w tych wyborach, aby te bonifikaty były jak najwyższe.

Wypowiedzi przedstawicieli rządu wskazują, że kwestia ustalania bonifikat za przekształcenie statusu własności gruntów, stanie się tematem politycznym na ostatniej prostej kampanii wyborczej. Już w piątek minister Artur Soboń razem z radą miejską ogłosi w Świdniku przyjęcie uchwały o 90-procentowej bonifikacie. Część samorządowców, jak na przykład obecny prezydent Krakowa przyjęli takie same bonifikaty jak w przypadku gruntów skarbu państwa.

Jak zaznaczył przedstawiciel ministerstwa inwestycji obecnie wchodząca w życie ustawa to dopiero pierwszy krok do likwidacji użytkowania wieczystego w całości. W ramach likwidacji własności wieczystej rząd planuje wprowadzenie całościowego rozwiązania, które musi zostać notyfikowane w Brukseli.

Plany rządu w tej materii przedstawiał na konferencji minister Soboń: Zmiana systemowa wymaga zgody Komisji Europejskiej. Jesteśmy na tym etapie, w którym określimy warunki brzegowe opłaty za przekształcenie z tytułu użytkowania wieczystego na własność dla wszystkich pozostałych użytkowników wieczystych. To już nie będzie projekt dla kolejnej grupy odbiorców, tak jak w przypadku tej ustawy, kiedy mamy do czynienia wyłącznie z budynkami mieszkaniowymi, tylko będzie dotyczyła po prostu wszystkich – podkreślił wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń.

ŁAJ

Komentarze