Rząd uruchamia kolejne mechanizmy walki ze smogiem, na większe wsparcie mogą liczyć właściciele domów jednorodzinnych - WNET.fm
Top bar
Reklama
Włącz radio Aktualny Poranek Wspieraj WNET Szukaj

Rząd uruchamia kolejne mechanizmy walki ze smogiem, na większe wsparcie mogą liczyć właściciele domów jednorodzinnych

Pełnomocnik rząd ds. programu „Czyste Powietrze” zapowiedział działania rządu w walce ze smogiem na 6 miesięcy, w tym wsparcie firm ciepłowniczych czy ograniczenie smogu wytarzanego przez samochody.

Przez ostatnie dziewięć miesięcy tworzyliśmy architekturę regulacyjną, aby przeciwdziałać niskiej emisji z domów jednorodzinnych. Najbliższe sześć miesięcy to czas, który poświęcimy na ugruntowanie tej architektury – podkreślił na spotkaniu z dziennikarzami Piotr Woźny pełniący funkcję pełnomocnika rządy ds. programu „Czyste Powietrze”.

Na program rządowy Czyste Powietrze składają się trzy zasadnicze filary: wymagania dla kotłów, normy na paliwa stałe, oraz wsparcie dla osób będących ubogich energetyczne.

Jak podkreślił pełnomocnik rządy, w każdym z tych zakresów rząd przeprowadził już odpowiednie ruchy prawne. Normy dla kotłów zostały wprowadzone, co jest wyprzedzeniem regulacji unijnych, które i tak musiałyby zostać implementowane do 1 stycznia 2020 roku. Obecnie trwa proces uszczelniania przepisów, tak żeby ograniczyć wyjątki dla kotłów niższych klas na biomasę niedrzewną, który zdaniem ministra Woźnego był wykorzystywany dla obchodzenia przyjętych norm.

Zmiany zostały wprowadzone również w regulacji sprzedaży paliw stałych. Już można żądać od prowadzących składy węgla certyfikatów jakości kupowanego towaru. Do tego dochodzi zakaz sprzedaży mułów i flotokoncentratów, które z dniem 30 czerwca 2020 roku, nie będą mogły być oferowane dla indywidualnych przedsiębiorców.

Kwestia programów wsparcie energetycznego jest istotnym elementem programu, ponieważ jest jasne, że jeżeli chcemy walczyć ze smogiem, to ceny energii dla gospodarstw domowych wzrosną, dlatego chcemy pomoc w postaci wsparcia publicznego – podkreślił Piotr Woźny. Jak wskazują analizy obecnie mamy olbrzymie możliwości zwiększenia efektywności energetycznej w polskim budownictwie, gdzie ciągle wiele domów wymaga modernizacji. Z założeń przygotowanych przez rząd nie da się rozwiązać problemu smogu, bez wsparcia tych gospodarstw domowych, które obecnie zmagają się z ubóstwem energetycznym.

Na początku startuje pilotaż skierowany do miast najbardziej zanieczyszczonych, w ramach którego ciężar będzie rozłożony w 70% na budżet państwa w 20% w zakresie zarządów województw, a 10% kosztów termomodernizacji poniesie gmina, na terenie, której znajduje się modernizowana nieruchomość – podkreślił Piotr Woźny.

Jak zaznaczają przedstawiciele rządu, przedsiębiorstwa ciepłownicze nie są zainteresowane w podłączaniu do sieci ciepłowniczej domów jednorodzinnych, co generuje znacznie więcej trudności dla dostarczycieli ciepła systemowego, niż korzyści. W ramach programu postanowił, że sektor ciepłowniczy skupi się na podłączaniu do sieci przede wszystkim domów wielorodzinnych i w tym wymiarze znajdzie wsparcie rządu, chociaż ciągle nie wiadomo w jakim wymiarze.

Musimy rozwiązać problem, kiedy poszczególne mieszkania wyłamują się z podłączenia do sieci ciepłowniczej, to trzeba będzie zmieniać. To będzie specustawa dla wsparcia sektora ciepłowniczego – podkreślił minister Woźny.

Pełnomocnik rządu ds. programu Czyste Powietrze wskazał również na trudności w realizacji części założeń jak projekt kontroli pojazdów pod względem jakości wydalanych spalin. Jak wskazał minister Woźny, istnieje trudność w przygotowaniu tego aktu prawnego w ramach ministerstwa infrastruktury.

Program zakłada, że stacje kontroli pojazdów, będą badać czy samochody spełniają normy, do tej pory nie udało się wypracować odpowiedniego projektu ustawy. Również próby zabezpieczenia odpowiedniego układu urbanistycznego polskich miast, który ułatwiałby „przewietrzanie” przestrzeni miejskiej, utknął w martwym punkcie, a Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zawiesiło prace nad nowelizacją kodeksu urbanistyczno-budowlanego.

ŁAJ

Zobacz także:


 

Republikanie komentują


Facebook