Halina Szydełko (poseł PiS): Europa Zachodnia poniosła klęskę z polityką migracyjną. To samo chcą dziś zafundować nam

W Poranku WNET poseł opowiadała o wtorkowej konferencji Europa Karpat. Jednym z jej głównych tematów była imigracja. Konkluzją rozmów było bardzo negatywne ocenienie polityki migracyjnej Europy Zach.


Na konferencji zostały poruszone najważniejsze tematy dotyczące Europy Środkowo-Wschodniej. Pierwszy blok rozmów „Sąsiedzi Europy, czy w Europie?” został zdominowany przez zagadnienie imigracyjne. Wszyscy zgodzili się z tym, że Stary Kontynent jest dziś przeludniony. Mimo to około 40-50 milionów Afrykańczyków wciąż czeka, aby przedostać się do Europy. Zdaniem poseł, należy zmienić politykę migracyjną Europy w taki sposób, aby dostarczać pomoc potrzebującym na miejscu, czyli w ich rodzimych krajach. Dzięki temu, w jej mniemaniu, uda się zatrzymać kolejne fale migracji.

„Naszym zadaniem jest to, aby odwieźć ich od pomysłu przyjmowania kolejnych imigrantów. Musimy zapewnić godziwe warunki w ich państwach. Partia Prawo i Sprawiedliwość mówi o tym już od dawna”.

Wiele głosów na wczorajszej konferencji wskazywało na fakt, że „arabska wiosna” doprowadziła do destabilizacji Europy. Jak zauważyła poseł PiS, niestety wiele krajów z Europy Zachodniej nadal tkwi w przekonaniu, że migranci szybko się zasymilują oraz noszą ze sobą kulturowe ubogacenie.

„Rzeczywistość wygląda tak, że w wielu krajach europejskich tworzą się ogromne getta przybyszów z Afryki i Bliskiego Wschodu, a asymilacja nie jest w żądnym stopniu widoczna […] Główną konkluzją rozmów na konferencji było to, że Europa Zachodnia popełniła błąd przyjmując imigrantów. Teraz natomiast nie może się z nim uporać, więc chce go zrzucić na barki krajów Europy Wschodniej”.

Innym ważnym tematem poruszanym na konferencji była kwestia komunikacji pomiędzy środkowowschodnimi krajami Europy.

Na zakończenie rozmowy poseł wypowiedziała się na temat przygotowań do tegorocznych wyborów samorządowych na Podkarpaciu.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy.

JN

Komentarze