W 2014 roku tylko 4 procent Polaków wiedziało, kim jest Oskar Kolberg. Ten opłakany stan rzeczy się zmienił (VIDEO)

Z okazji 200. rocznicy urodzin wybitnego kompozytora, uchwałą Sejmu RP, rok 2014 został ogłoszony Rokiem Oskara Kolberga. Dzięki temu świadomość o istnieniu wielkiego etnografa się powiększyła.

Oskar Kolberg urodził się w 1814 roku w Przysusze, skąd nadawało poranny program Radio WNET. Kim był Kolberg? Był on etnografem, encyklopedystą, folklorystą i kompozytorem. Ogromnie przyczynił on się do rozwoju muzyki ludowej w Polsce. Jego wkład w popularyzację tego filaru polskiej kultury został przedstawiony w wielotomowej (bo po dziś dzień wydano 92 tomy) pracy pt. „Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce”.

K.T.

Komentarze