dr Jan Mosiński: Wczorajsze przesłuchanie „Króla reprywatyzacji” pokazało patologiczne procedury przejmowania kamienic

Komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich przesłuchała wczoraj adwokata Jana Stachurę, który miał przejąć ponad 100 nieruchomości w centrum Warszawy. Komentarz dr Jana Mosińskiego

Zapraszam do wysłuchania całej rozmowy.

JN

 

 

Komentarze