Unia Europejska nie ma prawa uruchomić wobec Polski procedury w związku z art. 7 traktatu o Unii Europejskiej [VIDEO]

Marek Jurek mówił w Poranku WNET o tym, iż na razie nie jest możliwe nałożenie na Polskę żadnych sankcji za rzekome naruszanie unijnych wartości.


Bruksela straszy Polskę art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej i wymaga od nas większych ustępstw, szczególnie w kwestii zmian w sądownictwie w Polsce. Art. 7 mówi o stwierdzeniu przez Radę ryzyka poważnego naruszenia przez Państwo Członkowskie wartości Unii Europejskiej.

Zdaniem Marka Jurka Komisja Europejska nie może uruchomić tej procedury. Polska nie tylko jest największym państwem w Europie Środkowej, ale także jesteśmy jednym z największych krajów w UE, przez co losy europejskiej organizacji zależą w dużej mierze od nas. Jesteśmy bowiem większym państwem niż trójka naszych partnerów z Grupy Wyszehradzkiej. Musimy zatem prowadzić politykę odpowiadającą naszemu potencjałowi.

Eurodeputowany stwierdził również, iż Polska nie powinna chować głowy w piasek z związku z unijną nagonką.

„Komisja Europejska może natomiast budować złą aurę wokół Polski, naciskać na na nasz kraj. Nasze władze powinny głośno zaznaczyć, że kompetencje Komisji Europejskiej kończą się na sformułowaniu swojego stanowiska i wysłaniu go do Rady Europejskiej. Oni nie są to żadnym partnerem do rozmów”.

„W Europie, którą chcą zbudować nasi oponenci, nie ma miejsca dla Polski, ale również nie ma miejsca na istnienie narodu”.

Zdaniem Marka Jurka jedyną szansą na zbudowanie dobrego otoczenia międzynarodowego dla Polski jest wyraźne sformowanie swojej wizji Europy i szukanie sojuszników dla naszych wartości.

Eurodeputowany mówił również o potrzebie zaostrzenia przepisów antyaborcyjnych.

Zapraszam do wysłuchania całej rozmowy.

jn

 

 

 

Komentarze