Akademia WNET – wykład Lecha Jęczmyka i zapowiedź kolejnego wykładu

Lech Jęczmyk mówił w Akademii WNET o tym, czy demokracja jest możliwa we współczesnym świecie. A już w sobotę gościem Akademii będzie Janusz Szewczak – polityk, poseł i ekonomista

Lech Jęczmyk „Demokracja we współczesnym świecie?”
– konspekt wykładu w Akademii Wnet z dnia 3 lutego 2018

Sobotnia inauguracja kolejnego semestru Akademii Wnet rozpoczęła się wykładem pana Lecha Jęczmyka, o tym, czy we współczesnym świecie istnieje demokracja.
Warunkiem działania demokracji jest istnienie w miarę jednorodnego społeczeństwa. Demokracja nie działa przy dużych różnicach majątkowych, kulturowych i religijnych.
Przeszkodę stanowią też wpływy ponadnarodowych korporacji o budżetach przekraczających budżety wielu państw.
Jak zwykle opowieść była ubarwiona licznymi cytatami i anegdotami. Pan Jęczmykl cytował starożytnych filozofów i  intelektualistów różnych epok oraz współczesnych polityków, naukowców (jak np. Alvin Toeffler) i publicystów. Na zakończenie został przytoczony obszerny cytat z profesor Anny Pawełczyńskiej. Do jej celnych obserwacji niewiele można dodać – stwierdził wykładowca.
Ciekawe, że w konstytucji amerykańskiej nie używa się słowa demokracja, a prezydent Franklin był republikaninem, co oznacza, że wierzył w dbanie o interes współnoty, a , nie jak u liberałów, o indywidualny sukces.
Po wykładzie rozwinęła się ożywiona  dyskusja moderowana przez panów Jęczmyka
i Zawadzkiego, w której słuchacze przywoływali własne doświadczenia i obserwacje o ułomnościach systemu demokratycznego, który, choć deklarowany, to w istocie nie działa, czego najlepszym przykładem jest Unia Europejska, gdzie ciała przedstawicielskie nie mają władzy, sprawowanej w istocie przez Komisję wyłanianą z pominięciem procedur demokratycznych.
Na zakończenie dyskusji pan Jęczmyk nawiązał do aktualnej, nerwowej sytuacji politycznej Polski – pocieszał słuchaczy, że, choć nie widać oznak poprawy sytuacji Polski, to wokół następuje znaczne pogorszenie warunków np. w Niemczech, na Ukrainie, w Unii Europejskiej,  więc pociechą może być chociaż relatywna poprawa naszego położenia.

Na następnym spotkaniu w dniu 17 lutego  2018 Akademia Wnet będzie gościć pana Janusza Szewczaka.

Można się jeszcze zapisać na adres: [email protected]

Komentarze