Marek Kuchciński: Mamy z przewodniczącym Bundestagu wspólne spojrzenie w kwestii reformy Unii Europejskiej

Polska ofensywa dyplomatyczna w Berlinie. Po wizycie szefa MSZ, a przed przylotem premiera RP, do Niemiec udał się Marszałek Sejmu. Głównym tematem rozmów była przyszłość Unii Europejskiej.

W czwartek marszałek Sejmu Marek Kuchciński udał się z jednodniową wizytą do Berlina na zaproszenie przewodniczącego Bundestagu Wolfgangowa Schäuble. Wizyta miała charakter półoficjalny i koncertowała się na spotkaniu z przewodniczącym Schäuble: To jest szybka wizyta, można powiedzieć niezaplanowana wcześniej, ale związana m.in. z tym co dzieje się zarówno w Niemczech oraz Polsce, jak i w Unii Europejskiej. Spotkanie było drugą wizytą marszałka Kuchcińskiego w Bundestagu.

Czwartkowa wizyta była pierwszym ważnym elementem wznowienia polskiej dyplomacji parlamentarnej na odcinku niemieckim po kilkumiesięcznej przerwie związanej z wyborami i kłopotami z utworzeniem rządu u naszych zachodnich sąsiadów.

W ramach polskiej dyplomacji parlamentarnej dominują kontakty z krajami naszego regionu oraz Europy wschodniej, teraz otwiera się możliwość intensyfikacji kontaktów z niemieckim parlamentem: Pan przewodniczący Wolwgan Schalbe kilkakrotnie publicznie wypowiedział się  przychylnie o Polsce, sugerując możliwość współpracy i jednocześnie dystansując się od różnych projektów dotyczących przyszłości UE, takich jak federalizacja czy regionalizacja. Dzisiejsza wizyta dotyczyła polsko-niemieckiej współpracy parlamentarnej,  zarówno w kontekście naszej polityki wschodniej, jak i jej zachodniego wymiaru takiego jak Trójkąt Wajmarski.

Wizyta dotyczyła także rozmów o przyszłości Unii Europejskiej, tego jak powinniśmy postępować i co robić, aby być poważnie przygotowani do tej dyskusji i włączyć nasze parlamenty w proces rozmów o przyszłości wspólnoty – zaznaczył marszałek Kuchciński.

Wyzwania oraz nowe możliwości rozwijania bilateralnych stosunków również były przedmiotem rozmów pomiędzy marszałkiem a przewodniczącym: Jest wielka szansa na polepszenie i rozwój stosunków polsko-niemieckich, ale czeka nas też ogromna praca polegająca na włączeniu się parlamentów i posłów, nie tylko na poziomie grup bilateralnych czy wspólnych posiedzeń niektórych komisji, ale także zainicjowaniu wizytacji grup parlamentarzystów polskich w Niemczech i odwrotnie, nie tylko w Berlinie czy Warszawie, ale też w innych częściach obydwu krajów. Myślę, że to składa się na wielki plan przełamywania barier, które po czasach komunistycznych dalej tkwią w Europie –  powiedział marszałek Marek Kuchciński.

W trakcie odpowiadania na pytania dziennikarzy marszałek rozwiną omawiane na spotkaniu plany reformy UE : Reforma UE to jeden z obszarów, w którym mamy bardzo podobny punkt widzenia. Do pośpiesznych i szybkich propozycji, w postaci federacji stanów zjednoczonych UE,  przewodniczący Schäuble odnosi się z dystansem, który także podzielamy. (…)Nie wyobrażamy sobie Unii Europejskiej jako wspólnoty regionów czy jako federacji. Natomiast o przyszłości UE, jako federacji niepodległych państw chcemy rozmawiać.

Osią prowadzenia współpracy między Sejmem a Bundestagiem będą ważne rocznice historyczne. Wstępnie strona niemiecka proponowała odwołać się do wydarzeń z okresu Wiosny Ludów, co musiało zostać nieprzychylnie przyjęte przez polską delegację. Ostatecznie uzgodniono, że to setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości oraz utworzenie się nowego porządku w Europie po I wojnie światowej będzie wydarzeniem ogniskującym dyplomację parlamentarną miedzy oboma krajami.

W tym roku obchodzimy stulecie odzyskania niepodległości, razem z innymi państwami Europy środkowej. To jest również stulecie pewnego przełomu, polegającego na tworzeniu Europy narodów. To jest kierunek dla poważnych zmian, o charakterze ewolucyjnym, dążących do integracji Unii – podkreślił Marszałek Kuchciński.

Marszałek wyraźnie wskazał, że większość parlamentarzystów jest nastawiona proeuropejsko i ma jasną wizję rozwoju wspólnoty: Wspólnie jesteśmy zdania, że chcemy być w Unii Europejskiej, chcemy ją wspólnie tworzyć, chcemy ją wzmacniać, ale Unię opartą na solidarnej współpracy równych z równymi i wolnych z wolnymi.

 

W czasie wizyty marszałek Kuchciński wystosował oficjalne zaproszenie dla przewodniczącego Wolfganga Schäuble do Polski. Jednym z rozważanych terminów są uroczystości 550-lecie powołania dwuizbowego Sejmu Rzeczypospolitej.

Marszałek Kuchciński jednoznacznie podkreślił, że w czasie rozmowy z przewodniczącym Schäuble nie były poruszone kwestie reparacji czy nowelizacji ustawy o IPN

 

ŁAJ

Komentarze