Marek Kuchciński w Bundestagu: Dobrą przyszłość trzeba budować na gruntownie poznanej przeszłości

Marszałek Sejmu Marek przebywa z jednodniową wizytą w Berlinie. Głównym punktem tego wydarzenia jest spotkanie z Wolfgangiem Schäuble, przewodniczącym Bundestagu i jednym z leaderów CDU.

Wizyta rozpoczęła się od  spotkania w niemieckim parlamencie gdzie marszałek Sejmu został przyjęty przez przewodniczącego Schäuble. Po krótkiej rozmowie powitalnej w obecności mediów politycy udali się na zamknięte rozmowy, które potrwają ponad godzinę.

W czasie otwartej części powitania marszałek Sejmu zwrócił uwagę na kwestie historyczne, zwłaszcza na potrzebę dobrego rozumienia przeszłości, jako niezbędny warunek do tworzenia pomyślnej przyszłości: Muszę powiedzieć, że ostatnio czytałem jeden z wywiadów pana przewodniczącego, i z wieloma tezami się zgadzam, ale na jeden muszę zwrócić uwagę. Dla nas polityków takie wielopokoleniowe, w pewnej mierze konserwatywne podejście do polityki polega na tym, żeby wyciągać jak najwłaściwsze wnioski z dobrze poznanej przeszłości i w oparciu o nią budować dobrą przyszłość.

– Trzeba zawsze zwracać uwagę i mówić też młodszym pokoleniom, że to, co się udało osiągnąć, zawsze może zostać zagrożone – powiedział przewodniczący Bundestagu Wolfgang Schauble odnosząc się do słów marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego.

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński przybył w czwartek z wizytą do Berlina. Z przewodniczącym Bundestagu Wolfgangiem Schauble będzie rozmawiał m.in. o bieżącej i przyszłej współpracy parlamentarnej pomiędzy Polską i Niemcami.

Politycy mają też poruszyć kwestię wzmocnienia roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej. Kuchciński oraz Schauble będą rozmawiać również o roli Polski, Niemiec i państw Europy Środkowej w mechanizmach dynamizujących funkcjonowanie UE.

Podczas wizyty w Berlinie marszałek Sejmu odwiedzi również muzeum „Topografia Terroru” („Topographie des Terrors”), które dokumentuje mechanizmy niemieckiego nazistowskiego aparatu terroru.

ŁAJ

Komentarze