Top bar
Reklama
Włącz radio Aktualny Poranek Wspieraj WNET Szukaj

Jeszcze o piramidach finansowych i liście ostrzeżeń publicznych KNF / 21. audycja „Czy Fortuna Kołem się toczy?”

Fot. geralt, CC0, Pixabay

We wcześniejszej audycji wspomnieliśmy listę ostrzeżeń publicznych KNF. Dziś przedstawiamy podmioty, w sprawie których KNF złożyła do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Od 2015 roku Komisja Nadzoru Finansowego ma ustawowe prawo prowadzić postępowania wyjaśniające. Może więc samodzielnie przeprowadzić dochodzenie wobec podejrzanej firmy oferującej usługi finansowe. W trakcie takich postępowań firmy są zobowiązane do udostępniania wszelkich niezbędnych informacji i dokumentów, a za brak współpracy z kontrolerami grożą kary do pół miliona złotych oraz do dwóch lat więzienia.

W jednej z wcześniejszych audycji opowiadaliśmy o piramidzie finansowej Bernarda Madoffa i w tym kontekście wspomnieliśmy listę ostrzeżeń publicznych KNF. Na tej liście znajdują się podmioty, w sprawie których Komisja Nadzoru Finansowego złożyła do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub przystąpiła do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.

Postępowania dotyczą najczęściej podejrzeń o prowadzenie działalności bez zgody KNF: przede wszystkim przyjmowania wkładów pieniężnych w celu obciążenie ich ryzykiem i prowadzenia działalności maklerskiej. Ponadto mogą dotyczyć złamania przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych, prowadzenia działalności agentów inwestycyjnych bez wpisu w odpowiednim rejestrze, przeprowadzenia oferty publicznej papierów wartościowych bez dokumentu emisyjnego zatwierdzonego przez KNF lub emisji obligacji bez spełnienia ustawowych warunków. Inne postępowania dotyczą podmiotów podejrzanych o złamanie przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym.

Umieszczenie podmiotu na liście ostrzeżeń nie przesądza o popełnieniu czynu niezgodnego z prawem. Warto jednak sprawdzić przed skorzystaniem z usług danej firmy finansowej, czy nie figuruje ona na liście ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego.

Na liście tej znajdują się zarówno firmy, które nie kwestionują ustaleń dotyczących prowadzonej przez nie działalności i dowodzą, że ta działalność jest legalna, ale również takie, które prowadzą działalność oszukańczą, mogącą na przykład zmierzać do przywłaszczenia środków powierzonych przez klientów.

Trzeba w tym miejscu przypomnieć, że przy podejmowaniu decyzji finansowych warto być ostrożnym, a nawet podejrzliwym, bo to, co wydawało nam się na pierwszy rzut oka atrakcyjną propozycją inwestycyjną, może okazać się piramidą finansową.

Szczególną uwagę należy zwracać na oferty usług finansowych, w których mówi się o dużych zyskach przy braku ryzyka. Gdy firma obiecuje „łatwe pieniądze”, powinniśmy mieć się na baczności, gdyż taka inwestycja może skutkować utratą części lub całości oszczędności, a działalność firmy może okazać się nielegalna. Nasze podejrzenia powinien wzbudzać także nieprzejrzysty model biznesowy firmy. Inwestujmy w to, co rozumiemy, unikajmy skomplikowanych certyfikatów oraz niejasnych umów i formularzy. Sprawdźmy również procedurę wypłaty środków – w piramidzie finansowej najczęściej będzie niejasna, a do wypłaty naszych pieniędzy będziemy zniechęcani.

Listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego znajdziemy w Internecie pod adresem www.knf.gov.pl w zakładce „Dla Konsumenta” lub za pomocą aplikacji KNF Alert na urządzeniach mobilnych z systemem Android. Na liście znajduje się ponad 200 podmiotów, ale możemy skorzystać z przyjaznej wyszukiwarki, aby znaleźć nazwę interesującej nas firmy.

Zobacz także:


 

Republikanie komentują


Facebook