Franciszek: Kościół musi bronić godności życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci - WNET.fm
Top bar
Reklama
Włącz radio Aktualny Poranek Wspieraj WNET Szukaj

Franciszek: Kościół musi bronić godności życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci

fot. CC0 Public Domain, pixaby.com

Autentycznie duszpasterskie jest wszelkie działanie majce na celu wzięcie człowieka za rękę, gdy stracił poczucie swej godności i swego przeznaczenia – mówił Ojciec Święty.

 

W przemówieniu do uczestników piątkowej sesji plenarnej Kongregacji Nauki Wiary, Franciszek podjął kwestie kwestie związane z towarzyszeniem osobom nieuleczalnie chorym. Podkreślił również wielką odpowiedzialność i  znaczenie pracy jej członków, którzy na co dzień wspierają biskupów w zachowaniu czystej wiary i świętości sakramentów.

Papież wskazał na konieczność uwzględniania wizji człowieka jako osoby, czyli podmiotu relacyjnego, charakteryzującego się wyjątkową racjonalnością dla działań zgodnych z obiektywnym porządkiem moralnym. Przypomniał, iż działalność gospodarcza musi być prowadzona zgodnie z właściwymi jej prawami i metodami, ale w granicach ładu moralnego.

Papież zauważył, że współczesny człowiek żyje w coraz bardziej zmiennej i płynnej perspektywie, co wpływa na jego zrozumienie siebie i w znacznym stopniu także na jego wybory egzystencjalne i etyczne. „Dzisiejszy człowiek nie wie już kim jest, dlatego trudno mu rozpoznać, jak dobrze działać” – stwierdził Franciszek. Stąd jako jedno z kluczowych zadań Kongregacji Nauki Wiary Ojciec Święty wskazał  nierozerwalny związek jego rozumu z prawdą i dobrem, do którego wprowadza wiara w Jezusa Chrystusa. „Nic nie pomaga człowiekowi tak bardzo poznać samego siebie i Bożego planu dla świata, jak otwarcie się rozumu na światło, które pochodzi od Boga” – powiedział biskup Rzymu.

Franciszek wyraził uznanie dla podjętego przez Kongregację Nauki Wiary studium dotyczącego pewnych aspektów zbawienia chrześcijańskiego w kontekście niektórych współczesnych skłonności neopelagiańskich i neognostyckich. Zauważył, że wyrażają one indywidualizm, polegający na własnych siłach, aby się zbawić. „My z kolei wierzymy, że zbawienie polega na komunii z Chrystusem zmartwychwstałym, który dzięki darowi swego Ducha wprowadził nas w nowy układ relacji z Ojcem i między ludźmi. W ten sposób możemy zjednoczyć się z Ojcem jako synowie w Synu i stać się jednym ciałem w Tym, który jest «pierworodnym między wielu braćmi» (Rz 8, 29)” – zaznaczył Ojciec Święty.

Ojciec Święty podkreślił duszpasterski charakter misji Kongregacji Nauki Wiary. „Autentycznie duszpasterskie jest wszelkie działanie majce na celu wzięcie człowieka za rękę, gdy stracił poczucie swej godności i swego przeznaczenia, aby z ufnością prowadzić go do odkrycia na nowo miłującego ojcostwa Boga, Jego dobrego planu oraz dróg budowania świata bardziej ludzkiego. To jest wielkim zadaniem czekającym waszą Kongregację oraz każdą inną instytucję duszpasterską w Kościele” powiedział na zakończenie.

 

Kongregacja Nauki Wiary jest jedną z dziewięciu kongregacji Kurii rzymskiej. Podstawowym zadaniem Kongregacji jest dbanie o prawowierne głoszenie i obronę wiary katolickiej w całym Kościele. Do jej kompetencji należą wszystkie sprawy, dotyczące doktryny wiary i moralności. Kongregacja odpowiada za weryfikację pism teologicznych pod kątem zgodności z wiarą katolicką oraz wykładowców teologii, którzy zostali oskarżeni o błędne poglądy.

 

Na sesji plenarnej był również obecny przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Stanisław Gądecki, którego Ojciec Święty Franciszek mianował członkiem kongregacji 8 maja 2014 roku.

 

Źródło: KAI

Zobacz także:


 

Republikanie komentują


Facebook