Minister Jacek Czaputowicz: Kwestia reformy sądownictwa jest suwerenną sprawą każdego państwa [VIDEO]

Reforma sprawiedliwości jest zgodna z prawodawstwem europejskim – mówi w Poranku WNET szef MSZ. Profesor Jacek Czaputowicz komentuje też m.in. sprawy reparacji i mienia po ofiarach II wojny światowej

 

Gościem Poranka WNET był minister spraw zagranicznych, profesor Jacek Czaputowicz. Nowy szef dyplomacji mówił o  najważniejszych zagadnieniach polskiej dyplomacji – polityce europejskiej, relacjach z Niemcami, Ukrainą , Rosją i USA.  Została poruszona także sprawa przyjmowania przez kraje europejskie uchodźców. Minister skomentował również dzisiejszy wywiad Jarosława Kaczyńskiego dla „Gazety Polskiej Codziennie”.

Zdaniem ministra reforma wymiaru sprawiedliwości należy do suwerennych uprawnień każdego z krajów UE. Nie ma też uzasadnienia dla łączenia tych reform z podziałem środków europejskich.

Kwestia reformy sądownictwa jest suwerenną sprawą każdego państwa. Ta reforma jest zgodna z europejskim ustawodawstwem (…)  Fundusze strukturalne to nie jest żadna dobroczynność. Polska otworzyła swoją gospodarkę, zagraniczne firmy tu zarabiają i za to otrzymaliśmy fundusze strukturalne. To nie jest żadna działalność charytatywna i łaska, że otrzymujemy  fundusze. Ich przyznawanie zależy od obiektywnych kryteriów.

Problem reparacji wojennych jest zdaniem szefa MSZ aktualny, wymaga jednak głębokich analiz. Niemcy, którzy uważają, że sprawa jest zamknięta, teraz jednak przyjęli do wiadomości, że trzeba o tym rozmawiać. W relacjach z Niemcami musimy szukać punktów wspólnych.

Między Niemcami a Polską jest wspólnota interesów – widać w Europie podział na  demokracje liberalne, które są za konkurencją i wolnością, oraz demokracje protekcjonistyczne, które ciągną UE do dołu.

Natomiast zdecydowanie dzieli nas od zachodnich sąsiadów ocena inwestycji Nord Stream II.

W sprawie kontrowersji wokół kwestii odszkodowań za mienie ofiar holokaustu minister wskazał na trudności ze zdefiniowaniem osób uprawnionych do otrzymywania odszkodowań. Rozwiązanie tych problemów nie może ograniczać się do jednej grupy.

W dalszej części rozmowy m.in. o wizycie sekretarza stanu USA oraz relacjach z Rosją i Ukrainą.

Zapraszamy do wysłuchania.

 

 

 

Komentarze