Top bar
Reklama
Włącz radio Aktualny Poranek Wspieraj WNET Szukaj

Jubileusz piętnastolecia AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KWATERA”

AMW „KWATERA” w zasobach mieszkaniowych posiada 95 budynków, 3 072 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 176.523,94 m2. AMW Kwatera cechuje wszechstronne działanie, które wynika z dynamiki rozwoju firmy pod czujnym okiem prezesa zarządu Pana Przemysława Kacprzyńskiego.

AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KWATERA” to niezawodny i sprawdzony partner biznesowy na rynku deweloperskim i zarządzania nieruchomościami.

Piętnaście lat działalności na rynku to ugruntowana praktyka, najwyższa jakość działania i systematyczne podnoszenie wysokich standardów w zarządzaniu nieruchomościami. Ilustrują to nagrody i wyróżnienia, które AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KWATERA” otrzymało w mijającym 2017 roku.

 

Rolą AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Kwatera” jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, które dopełniają zadania realizowane i wyznaczone przez Agencję Mienia Wojskowego. Spółka realizuje także zlecenia dla wspólnot mieszkaniowych, oraz instytucji i deweloperów.

 

AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KWATERA” Sp. z o.o. to firma solidna, stabilna, która na przestrzeni piętnastu lat swojego funkcjonowania zorganizowała strukturę umożliwiającą wydajne zarządzanie nieruchomościami.

 

AMW „KWATERA” administruje powierzchnią ponad 688 tys. m², wykonując usługi na terenie całej Polski w prawie 300 budynkach mieszkalnych. Łączna powierzchnia lokali użytkowych, którymi zarządza to 2.526 m2.

 

Spółka przedstawia zdolność, która czyni z niej wyjątkowego partnera biznesowego, mogącego sprostać najwyższym wymaganiom i standardom. Spółka oferuje możliwość elastycznego dopasowywania zakresu świadczonych usług związanych z zarządzaniem nieruchomościami.

Panujące powiązania pomiędzy podmiotami, wieloletnie wspólne doświadczenie, znajomość specyfiki wzajemnych potrzeb, oczekiwań i możliwości oraz zbieżność celów ułatwia podejmowanie uzgodnionych decyzji i osiąganie porozumień z Klientami w zakresie skutecznego zarządzania zasobem AMW.

Mocna kondycja finansowa Spółki wzmacnia jej wizerunek zarówno w odbiorze publicznym, jak i w ocenie instytucji finansowych oraz nowych kontrahentów (wspólnoty mieszkaniowe).

 

Aktualnie w mieszkaniach i lokalach zarządzanych przez AMW „KWATERA” zamieszkuje blisko 4.000 rodzin. Proponowane przez Spółkę usługi mają charakter kompleksowy, który naturalnie łączy profesjonalne zarządzanie i administrowanie nieruchomościami z elementami charakterystycznymi dla usług hotelowych.

 

W czasie 15 lat istnienia AMW „Kwatera” wybudowała 16 osiedli mieszkaniowych w całej Polsce.

Nowoczesne i funkcjonalne osiedla powstały w takich miastach jak Bielsko Biała, Elbląg, Gdynia, Giżycko, Kraków, Legionowo, Leszno, Lublin, Międzyrzecz, Osielsko, Poznań, Słupsk, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra.

Każdy ze realizowanych projektów inwestycyjnych spełnił najwyższe standardy wyznaczone dla budownictwa społecznego. Wybudowane wspomniane nowoczesne i atrakcyjne architektonicznie osiedla mieszkaniowe charakteryzuje innowacyjność zastosowanych technologii.

 

 

AMW „Kwatera” wprowadziła m.in. zwiększone normy energetyczne w stosunku do kosztów ogrzewania i oświetlenia. Wszystkie budynki wykończono w wysokim standardzie. Lokale zostały oddane do użytkowania najemcom w systemie „pod klucz”.

 

Inwestycje AMW „KWATERA” cechuje dbałość o najmniejszy detal i dobro użytkowników. Wokół osiedli wybudowano garaże, miejsca postojowe, drogi, chodniki a także kolorowe, cieszące oczy place zabaw dla najmłodszych mieszkańców. „KWATERA” na bieżąco monitoruje stan swoich nieruchomości i dokonuje niezbędnych konserwacji.

O randze i znaczeniu AMW „KWATERA” świadczą także jej znakomici i liczący się w swoich branżach partnerzy.

 

Wszechstronność i najwyższa jakość usług AMW „KWATERA”

 

AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KWATERA” dzięki wieloletniemu doświadczeniu, wprowadzanym zmianom, elastyczności działania i wdrażanym innowacjom technologicznym, stała się gwarantem wyższego standardu zarządzania nieruchomościami oraz obsługi użytkowników lokali.

 

Działania Spółki w kierunku ujednolicenia sposobu gospodarowania powierzonymi zasobami, zunifikowania mechanizmów kontrolnych i standaryzowania procedur, wpłynęło na przejrzystość systemu zarządzania i administrowania oraz porównywalności parametrów osiąganych wyników.

 

Dewizą AMW „KWATERA” jest dbałość o zachowanie wysokich norm obiektów przy najniższych kosztach utrzymania nieruchomości. Racjonalność gospodarowania finansami, właściwy wybór podwykonawców i zapewnienie korzyści wynikających z rozmachu działalności, pozwalają Spółce na obniżanie kosztów eksploatacyjnych powierzonych jej budynków i lokali.

Swoim Klientom AMW „KWATERA” oferuje więcej niż inne podmioty na rynku, ponieważ systematycznie zwiększa skuteczność zarządzania nieruchomościami, korzystając z nowoczesnych narzędzi i procedur. Instytucje, firmy oraz klienci indywidualni wybierają AMW „KWATERA”, ponieważ daje ona pewność indywidualnego traktowania każdego podmiotu zainteresowanego usługą, dorzucając w pakiecie wiele dodatkowych usług.

 

Zarządza i administruje nieruchomościami, zapewnia na najwyższym poziomie usługi zakwaterowania, w tym Siłom  Zbrojnym RP. Firma administruje 60 internatami w całym kraju, z liczbą 2 734 kwater internatowych przeznaczone na potrzeby tymczasowego zakwaterowania dla żołnierzy.

Spółka wybudowała także domy mieszkalne i osiedla, obecnie zajmując się ich eksploatacją na zasadach najmu. W szerokiej palecie usług AMW „KWATERA” znajdziemy również sprzedaż i dzierżawę nieruchomości niezabudowanych, obsługę inwestycyjną i gwarancyjną nieruchomości, nadzór budowlany z pełną obsługą prawną nieruchomości.

 

AMW „KWATERA” zaprasza do współpracy spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. 

AMW TBS KWATERA Sp. z o.o., 02-516 Warszawa, ul. Starościńska 1
tel. +48 22 379 45 45, fax. +48 22 379 45 44, 

kwatera@amwkwatera.pl 
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy,

nr KRS 0000140528
NIP 526-26-75-121, Kapitał zakładowy 525.460.000,00 zł
www.amwkwatera.pl 

    

Artykuł sponsorowany.

 

Zobacz także:


 

Republikanie komentują


Facebook