Arkadiusz Mularczyk: Polska, tak jak Dawid z Goliatem, wygra z Niemcami spór o reparacje

Poseł Prawa i Sprawiedliwości podkreślał, że inne kraje, także naszego regionu, jak Czechy, uzyskały od Niemiec odszkodowania w ramach specjalnych funduszy oraz rekompensat dla osób indywidualnych.

Poseł Mularczyk oceniał pierwszą wizytę ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicz w Berlinie :

Ta wizyta nie była wykorzystana w kontekście reparacji. Media niemieckie starały się temat zdezawuować. Dziennik „Die Welt” napisał, że „sprawa reparacji  jest tylko kwestią debaty wewnątrz Polski, a nie jest balastem dla stosunków polsko-niemieckich”. Chciałbym, aby pan minister wyjaśnił, czy takie słowa z jego strony padły.

Staram się nie rozmawiać z niemieckimi mediami do czasu, kiedy zostanie przygotowany raport o stratach wojennych w Polsce. Zanim postawimy tę sprawę ostro,  trzeba dokładnie przygotować dokumentację – podkreślił w Poranku Wnet poseł Mularczyk.

Jak podkreślił  nasz gość, kwestia reparacji zostanie poparta dokładnym raportem strat wojennych:

My obecnie w parlamencie ciężko pracujemy nad raportem o starach wojennych, bo trzeba zewidencjonować wszystkie straty, ale również je wycenić- zarówno straty osobowe, jak i materialne, które poniosła Rzeczpospolita. Oszacujemy  wszystkie  koszty okupacji niemieckiej.

Przyjęliśmy taką metodologię, że liczymy straty materialne na tym terenie, który był w granicach Rzeczpospolitej zarówno przed wojną, jak i po 45. roku, czyli badamy około połowy terytorium przedwojennej Polski – zaznaczył poseł Mularczyk.

Poseł PiS podkreślił też, że jest wiele krajów, które wywalczyły sobie reparacje:

Najskuteczniejsze w uzyskaniu reparacji są Izrael oraz organizacje żydowskie, które od lat dostają zadośćuczynienie od Niemiec. (…) Niemcy obywatelom innych krajów do dzisiaj wypłacają co miesiąc świadczenia inwalidzkie. Tak jak Dawid wygrał z Goliatem, tak my tę walkę  z Niemcami musimy wygrać.

Jak podkreślił poseł Mularczyk, nie istnieje żaden pełnoprawny dokument, który wykazałby, że Polska zrzeka się reparacji :

W niemieckich archiwach nie ma oficjalnego dokumentu, który zawierałby zrzeczenie się przez komunistyczne władze Polski reparacji od Republiki Federalnej. Są tylko wycinki z Trybuny Ludu, powołującej się na depeszę PAP.

Państwo niemieckie skutecznie wymazało z pamięci kwestię II wojny światowej. My nie możemy o tym zapomnieć. Niemcy były na tyle sprytne, że nie podpisały z Polską żadnego traktatu pokojowego, gdzie zawarte byłyby kwestie reparacji. (…) W żadnym z traktatów podpisanych przez polskie władze nie ma  kwestii reparacji – podkreślił w Poranku Wnet Arkadiusz Mularczyk.

W inicjatywy posła Arkadiusza Mularczyka Trybunał Konstytucyjny rozpatruje wniosek o zbadanie zgodności z konstytucją zapisów kodeksu postępowania cywilnego, które uniemożliwiają składanie pozwów przeciwko obcym państwom, odpowiedzialnym m.in. za zbrodnie wojenne.

Działania muszą się toczyć na kilku płaszczyznach, więc otworzyliśmy drogę do prowadzenia ścieżki indywidualnych roszczeń wobec państwa niemieckiego, ale również biznesu niemieckiego. Wielu spośród tych, którzy byli przymusowymi pracownikami, już nie żyje, ale żyją ich spadkobiercy i czekamy na wyrok polskiego Trybunału Konstytucyjnego, który – jeśli będzie pozytywny – otworzy dla tych osób drogę  do roszczeń – podkreślił gość Poranka Wnet.

ŁAJ

Komentarze