Morawiecki dzień 38: Program Mieszkanie Plus pod bezpośrednim nadzorem Mateusza Morawieckiego

W środę rząd opublikował projekt ustawy o działach rządowych, który niebawem stanie się przedmiotem obrad Rany Ministrów. Dział budownictwo zostanie podzielony między premiera a ministerstwo kultury.

 

Potrzebna jest zaś intensyfikacja działań ukierunkowanych na dbałość o estetykę przestrzeni publicznej w ścisłej koordynacji z pozostałą polityką kulturalną Państwa – podkreślono w uzasadnieniu ustawy o działach, która została w środę zgłoszona do konsultacji.

W myśl ustawy większość kompetencji zawartych w dziale rządowych budownictwo zostanie przekazanych bezpośrednio do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jak czytamy w uzasadnieniu – Z uwagi na kluczowe dla rozwoju społeczno-gospodarczego znaczenie rozwoju mieszkalnictwa w Polsce oraz w celu lepszej koordynacji polityki Państwa w tym obszarze niezbędne jest przyznanie Prezesowi Rady Ministrów uprawnienia do wyznaczania celów i środków polityki mieszkaniowej państwa oraz nadzorowania jej realizacji.

W praktyce przyjęte zapisy przełożą się na skupienie większości niezbędnych kompetencji rządowych do sprawnej realizowania rządowego programu Mieszkanie Plus w ramach kancelarii premiera pod bezpośrednim nadzorem samego szefa rządu.

Ustawa wyłącza z działu budownictwo pozycję architektura, która pod nową nazwą zostanie przekazana do kompetencji wicepremiera Piotra Glińskiego, ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jednocześnie proponuje się dodanie w art. 14 ust. 1 ustawy o działach administracji rządowej do katalogu spraw objętych działem kultura i ochrona dziedzictwa narodowego „architektury, w zakresie estetyki przestrzeni publicznej” – brzmi fragment uzasadnienia ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej

W ramach projektowanej ustawy, rząd przewiduje przeniesienie urzędników z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa obsługujących sprawy architektury oraz sprawy określania celów i środków polityki mieszkaniowej państwa i nadzorowania ich realizacji do odpowiednio: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Z chwilą przyjęcia ustawy Prezes Rady Ministrów będzie mógł dokonać, w drodze rozporządzenia, przeniesienia w ramach budżety dochodów i wydatków, w tym wynagrodzeń oraz limitów zatrudnienia, między ministerstwem infrastruktury a kancelarią premiera.


 

Jak dowiedział się portal wPolityce.pl w rządzie na wniosek Mateusz Morawiecki jest przygotowywana „biała księga” opisująca reformę wymiaru sprawiedliwości. Publikacja jest przygotowywana na szczyt w Davos.

Publikacja ma zawierać precyzyjny opis zmian wprowadzonych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości wraz z uzasadnieniem. Mają zostać wyeksponowane takie elementy, które wskazują na intencje rządu, np. wprowadzenie losowego doboru spraw.

Ma się w niej znaleźć także porównanie zmian przeprowadzonych przez PiS z rozwiązaniami obowiązującymi dziś na zachodzie.

„Białą księgę” – oczywiście przetłumaczoną na języki obce – premier Morawiecki ma zabrać ze sobą już do Davos. Zostanie przekazana wszystkim najważniejszym rozmówcom szefa rządu. Ma być także możliwie szeroko dystrybuowana w kręgach europejskich.

Z naszych informacji wynika, że w dokumencie znajdą się również przykłady patologii w polskim wymiarze sprawiedliwości, dobrze znane naszej opinii publicznej. A więc dotyczące korupcji, braku niezależności, łamania standardów.

„Biała księga” ma się również odwoływać do przykładów innych państw wychodzących z totalitaryzmu bądź autorytaryzmu, lub zmagających się z innego rodzaju dziedzictwem przeszłości. A więc Francji Charles’a de Gaulle’a, postfrankistowskiej Hiszpanii oraz dawnego NRD. Wszystkie te kraje nie wahały się dokonać głębokich zmian w wymiarze sprawiedliwości.


 

Wszystko wskazuje na to, że w ciągu najbliższych dni Ostrołękę odwiedzi premier RP Mateusz Morawiecki. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, obecnie przygotowywany jest plan wizyty Morawieckiego w naszym mieście.

W trakcie wizyty w Ostrołęce premier mógłby odwiedzić m.in. tereny pod przyszłą budowę bloku C ostrołęckiej elektrowni, jak również budowane Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Niewykluczone, że w planach znajdzie się także spotkanie z mieszkańcami Ostrołęki.

 

ŁAJ/wPolityce

Komentarze