Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju: Jesteśmy za wprowadzeniem nowych podatków na poziomie unijnym

Minister podkreślił, że po Brexicie istnieje potrzeba zdobycia nowych środków dla budżetu UE. Unia powinna zwiększyć swój budżet, aby sprostać nowym wyzwaniom – podkreślił szef resortu inwestycji.

 

Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju, w czwartek uczestniczył w konferencji podpisania przez PFR Fundusz Inwestycji Samorządowych umów na dofinansowanie projektów, w ramach wsparcia inwestycji w samorządach. Po konferencji minister odpowiadał na pytania dziennikarzy, które dotyczyły m.in. przyszłości unijnej polityki spójności oraz znaczenia środków UE dla polskiej gospodarki:

W tej chwili trwają rozmowy, jak ma wyglądać nowa perspektywa [budżet UE na lata 2020-27] i jak finansować dotychczasowe działa priorytetowe UE, w tym te dla nas bardzo ważne, jak polityka spójności czy wspólna polityka rolna – powiedział Jerzy Kwieciński. Minister podkreślił, że kraje unii muszą się również zastanowić jak finansować nowe potrzeby, które się pojawiały po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE – Dziura po Brexicie w budżecie UE będzie bardzo trudna do zasypania, i ten fakt nie może być bagatelizowany. Teraz trwają rozmowy jak ten ubytek w budżecie zapełnić, tak żeby zrealizować przyjęte priorytety.

Minister inwestycji podkreślił, że jest wstępna zgoda polskiego rządu na szukanie nowych źródeł finansowania budżetu UE, również w formie danin pobieranych na szczeblu unijnym – Na pewno warto się zastanowić nad nowymi formami finansowania budżetu UE. Taka próba została podjęta przy poprzedniej perspektywie. (…) W tej chwili w ramach Brexitu i nowych wyzwań dla UE warto się nad tym zastanowić. Budżet UE w sakli całej wspólnoty nie jest jakimś wielkim przedsięwzięciem finansowym. To jest tylko 1 procent PKB. (…) Dlatego my chcemy, żeby budżet UE był bardziej ambitny i sprostał nowym wyzwaniom UE.

Minister inwestycji i rozwoju podkreśliła rolę państwowych instytucji finansowych i funduszy w procesie finansowania projektów wspieranych ze środków UE – Polski Fundusz Rozwój dostarcza finansowania samorządom w dwóch postaciach. W formie wsparcia kapitałowego, które jest bardzo istotne dla JST, ale też w postaci instrumentów dłużnych realizowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Dlatego rola PFR daje nowe mechanizmy finansowe dla samorządów. Poprzez PFR będziemy wspierać samorządy, szczególnie na szczeblu wojewódzkim, w budowaniu nowych instytucji finansowych. Na razie regionalnych funduszy rozwoju, z których niektóre będziemy chcieli przekształcić w regionalne banki.

Jerzy Kwieciński podkreślił, że rząd tworzy mechanizmy finansowania inwestycji, które będą miały zastąpić malejący strumień pieniędzy z unijnych polityk – Ministerstwo pomaga w zapewnieniu wkładu własnego wymaganego przy niemal wszystkich inwestycjach realizowanych przy udziale unijnych pieniędzy. Z drugiej strony chcemy budować nowe instrumentarium dla finansowania inwestycji samorządowych, niezależne od funduszy europejskich. To jest przygotowywanie się na nowe czasy, na czasy po roku 2020, kiedy pieniędzy z UE będzie mniej. Jak podkreślił Minister Inwestycji i Rozwoju, że Polski Fundusz Rozwoju oraz tworzenie przy wsparciu funduszu regionalne instytucje, będą zastępować środki pochodzące z unijnej polityki spójności po końcu obecnej perspektywy, zastępując środki europejskiej, krajowymi funduszami.

Do tej pory bardzo silnie koncentrowaliśmy się na funduszach europejskich, traktujące je jako na główne źródło funduszy inwestycyjnych, także w samorządach. Fundusze europejskiej stanowiły większość środków, którymi dysponowały samorządy i jedną trzecią wyrzyskich wydatków publicznych, około 50-60 procent inwestycji publicznych było realizowanych przy pomocy funduszy europejskich. Chcemy aby teraz w większym wymiarze weszły środki krajowe – podkreślił minister inwestycji i rozwoju.

Dziennikarze pytali ministra również o plany budowy w Polsce elektorowi atomowej – Musimy być przygotowani na wyzwania związane z klimatycznym wymiarem polityki europejskiej., która w nas bardzo uderzana. Musimy również patrzeć jak wygląda nasza infrastruktura energetyczna w kraju. Modernizacja naszej infrastruktury jest wyzwaniem na najbliższe lata dla rządu. Dalego zabiegamy o rozwiązania prawne, również na poziomie europejskim, jak mechanizm rynku mocy. Jerzy Kwieciński podkreślił, że plan pudowy elektorowi atomowej, jest zawarty w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i ten temat nie został zapomniany.

Zdaniem ministra Kwiecińskiego polska gospodarka będzie się rozwijać znacznie szybciej niż to zostało założone w budżecie – W tym roku założyliśmy 3,8 procent wzrostu PKB i nie będzie problemu ze spełnieniem tych założeń. To są konserwatywne założenia i spełnimy je z łatwością.

 

ŁAJ

 

Komentarze