Premier Morawiecki w Brukseli: Wyjaśniałem przewodniczącemu KE nasze intencje w sprawie sądów. [Całe przemówienie]

Będziemy bronić polityki spójności w ramach rozmów nad nowym budżetem UE, ale też jesteśmy otwarci na nowe mechanizmy opodatkowania w ramach UE, podkreślił w Brukseli premier Mateusz Morawiecki.

 

We wtorek przed północą zakończyło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z przewodniczącym komisji europejskiej Jean-Claude Junckerem. Spotkanie zostało zorganizowane po tym jak Komisja zdecydowała się na uruchomienie wobec Polski procedury kontroli zasad praworządności zapisanych w art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej. Po spotkaniu premier wygłosił oświadczenie oraz odpowiadał na pytania dziennikarzy. Poniżej publikujemy cały zapis wystąpienia szefa rządu:

 

Podczas spotkania z panem przewodniczącym Jean-Claude Junckerem potwierdziliśmy sobie wolę współpracy w bardzo wielu obszarach. Dyskutowaliśmy na tematy wspólnego rynku. Na wspólnym rynku mamy bardzo wiele różnych interesów, a konkretnie rzecz ujmując 28 różnych krajów, które mają różne interesy, i jest wielką sztuką, żeby wypracować odpowiednie kompromisy. W naszej intencji jest to, żeby te kompromisy odpowiadały interesom Polski. I tego przede wszystkim dotyczyła nasza rozmowa.

 

Z jednej strony na początku rozmawialiśmy o tak zwanym „rule of law”, czyli praworządności. Tutaj wyraziliśmy nasze intencje bardzo mocno co do tego, czym ta reforma wymiaru sprawiedliwości dla nas jest oraz czym ona ma być, i jak  ją postrzegamy. Przedstawiliśmy cały rys historyczny i charakterystykę naszego wymiaru sprawiedliwości. Powiedziałem o tym, że nasze intencje służą temu, żeby ten system był sprawniejszy, bardziej sprawiedliwy bardziej obiektywny. Oczywiście na ten temat porozmawialiśmy sobie, co było ważną częścią naszego spotkania, ale dalece niejedynym.

 

Dyskutowaliśmy o tym, jak poszczególne bardzo duże tematy zaadresować, tematy związane z funkcjonowaniem całej Unii Europejskiej. I tak tutaj jest cały zespół zagadnień związanych z polityką energetyczną klimatyczną z dyrektywą gazową, która jest niezwykle ważnym elementem dyskutowany obecnie w Brukseli. Ten temat ma znaczenie i będzie miał bardzo duże znaczenie, chociażby dla ewentualnych decyzji dotyczących Nord Stream 2. To był temat, który poruszaliśmy, ale także w szerszym kontekście całej polityki energetycznej i klimatycznej. Polska dokonuje ogromnych wysiłków transformacji polityki energetycznej, nie mieliśmy wyboru po II wojnie światowej co do naszego miksu energetycznego, co do sposobu oparcia naszej polityki energetycznej o poszczególne źródła i nośniki energetyczne. Dokonujemy ogromnego wysiłku, a jednocześnie chcielibyśmy, żeby zarówno pakiet klimatyczny, jak i zasady redukcji dwutlenku węgla oraz wszelkie szczegółowe aspekty związane z polityką klimatyczną odpowiadały temu, co sobie założyliśmy jako możliwe. Żeby nie obciążały nas za bardzo też finansowo, ponieważ już dzisiaj widzimy skutki tej polityki dla polskiej gospodarki, a do roku 2030 te skutki mogą być bardzo istotne.

 

Poruszyliśmy oczywiście również tematy związane z Brexitem z wieloletnimi ramami finansowymi, które wiążą się bezpośrednio z wyjściem Wielkiej Brytanii z UE, ale oczywiście nie są tożsame. Tutaj również zdecydowanie chcemy stać po stronie interesów krajów, które walczą o konwergencję w zakresie polityki strukturalnej, polityki kohezji. Jesteśmy tymi krajami, które doganiają Europę Zachodnią, a więc dla nas ten budżet jest bardzo ważny. Polityka strukturalna jest bardzo ważna, ale wspólna polityka rolna jest dla nas bardzo ważna i jakkolwiek rozumiemy oczywiście też nowe priorytety takie jak bezpieczeństwo, jak innowacyjność, jak również za usuwanie problemu migracji, o których też rozmawialiśmy, to jednak też apelowaliśmy o to, żeby budżet jak najbardziej odzwierciedla o potrzeby krajów doganiających. Zwłaszcza tych, które jeszcze mają potrzeby w zakresie budowy infrastruktury tej infrastruktury, której cały czas brakuje w kierunkach północ-południe, czyli wymiaru, nazywanego Trójmorze. Jednocześnie [projekt Trójmorza] też nie jest przecież polityką przeciw komukolwiek, tylko wręcz przeciwnie jest politykom ze wzmocnieniem współpracy w ramach całej Unii Europejskiej.

 

Bardzo ważną częścią naszej rozmowy była rozmowa o dyrektywie transportowej, o całym pakiecie związanym z mobilnością, ale też oczywiście z pracownikami delegowanymi. Tutaj podkreślaliśmy to, jak ważne jest, żeby zadbać o konkurencję i konkurencyjność na terenie całej Unii Europejskiej. Swoboda świadczenia usług jest częścią traktatów, która jeszcze pozostawia wiele do życzenia, jeśli chodzi o zakres realizacji, a więc to też była istotna część naszej dyskusji.

 

Również polityka obronna i w szczególności tutaj Europejski Fundusz i tak zwany program PESCO, Permen Structures Cooperation, czyli stała współpraca strukturalna w zakresie polityki obronnej. Potwierdziliśmy sobie intencje obu strony, które są w dużym stopniu zbieżne. Jak również bardzo zbieżne [intencje] są w zakresie budowy jednolitego rynku cyfrowego czy gospodarki w obiegu zamkniętym. Szczególnie podkreślić wspólny zakres interesów w ramach rynku cyfrowego. Nam też bardzo zależy, dzisiaj powołaliśmy nowe Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, ale też utrzymaliśmy resort cyfryzacji, dając wyraz naszym intencjom pogłębienia współpracy w zakresie jednolitego rynku. Bardzo nam również zależy na tym, żeby polskie przedsiębiorstwa były jak najbardziej aktywne w ramach tego, co nazywamy czwartą rewolucją przemysłową, rewolucją cyfrową.

 

A też bardzo mocno podkreślaliśmy tematy związane z wieloletnimi ramami finansowymi. Teraz Unia Europejska i poszczególne kraje oraz Komisja Europejska w nową perspektywę, która Choćby z tego względu, iż będzie odmienna, że ze względu na Brexit rzeczywiście trochę inaczej będą wyglądały rachunki. Ale tutaj też bardzo ucieszyłem się z tego, co pan przewodniczący Jean-Claude Juncker wczoraj mówił i dzisiaj to potwierdził, czyli taką intencję, żeby wzmocnić ten budżet również poprzez własne środki. W tym aspekcie też wyraziłem nasze otwarcie co do Financial Transactions Tax, czyli podatku od transakcji finansowych. Taka myśl pojawia się od czasu do czasu w dyskusji w Brukseli, my jesteśmy otwarci na dyskusje w tym obszarze.

 

Może zakończę te kilka słów wstępu przedstawieniem naszych bardzo dobrych wyników budżetowych związanych z VAT-em i to również włączyłem do naszej dyskusji w szeroko rozumianym kontekście zarówno efektywności naszego systemu fiskalnego, finansowego czy sądowniczego. Myślę, że wszyscy się cieszymy, że to poszło tak bardzo sprawnie w tych ostatnich dwóch latach w latach rządów Prawa i Sprawiedliwości, gdzie pokazujemy, jak należy zarządzać tą stroną podatkową. To jest niezwykle ważne dla skuteczności budżetu dla zrównoważenia budżetu. Nasz budżet jest w bardzo dobrym stanie i pokazujemy, że można łączyć politykę społeczną, kluczową dla programu Prawa i Sprawiedliwości, ze skutecznością gospodarczą i fiskalną.


 

Premier w rozmowie z Telewizją Polską podkreślił, że zauważył wyraźną zmianę retoryki u przewodniczącego Komisji Europejskiej w powiązaniu kształtu budżetu z kwestią przyjmowania przez kraje członkowskie imigrantów.

ŁAJ

Komentarze