Wymiana jeńców między Ukrainą a prorosyjskimi separatystami z Doniecka i Ługańska / Paweł Bobołowicz w Radiu WNET

W wyniku operacji na Ukrainę powróciło 73 żołnierzy i działaczy społecznych. W zamian Ukraina wypuściła 233 osoby. To pierwsza wymiana jeńców od 15 miesięcy. Wymiana miała miejsce 27 grudnia 2017 r.

Wśród osób, które zostały uwolnione z rąk separatystów, byli zarówno żołnierze, którzy trafili do niewoli w 2014 roku, jak i obrońcy donieckiego lotniska, a między nimi  Ołeksandr Morozow. Wypuszczony został również Ihor Kozłowski, ukraiński naukowiec i religioznawca, działacz społeczny. Kozłowskiego separatyści uwięzili w styczniu 2016 roku. Mieszkał w Doniecku, którego nie opuścił ze względu na to, że ma sparaliżowanego syna.

Ukraina przekazała tzw. separatystom 237 osób. Oprócz tego 40 osób zostało zwolnionych, a 29 nie chciało powrócić na tereny okupowane.

Pełnomocnik Rady Najwyższej Ukrainy ds. praw  człowieka, Walerija Łytkowska, poinformowała, że wśród zwolnionych przez Ukrainę są różne osoby, których sprawy były na różnym etapie postępowania. Ukraina jednak nie wydala osób, wobec których zakończono postępowania i zostały uniewinnione albo które już odbyły karę. Te osoby zostały uznane za całkowicie wolne i opuścić Ukrainę musiałyby we własnym zakresie. Łytkowska przewiduje, że wkrótce powinno dojść do kolejnej wymiany jeńców, a wypracowane procedury powinny to ułatwić.

Według Szefa Służby Ukrainy, Wasyla Hrycaka, na okupowanych terenach przetrzymywanych jest jeszcze 103 ukraińskich zakładników. Ogółem pozostaje jeszcze w niewoli lub nie jest znany los ponad 400 osób.

Obecnie SBU liczy, że zwolnieni zakładnicy mogą przekazać dodatkowe informacje, które pozwolą na ustalenie ich losu. Wobec zwolnionych będą również przeprowadzone działania o charakterze kontrwywiadowczym pod kątem ich możliwych powiązań z Rosją.

Tymczasem po kilkudniowej przerwie w ostrzałach na wschodzie znów tzw. separatyści sześciokrotnie ostrzelali ukraińskie pozycje, raniąc jednego żołnierza. Ukraińcy poinformowali, że wczoraj około godziny 22 zestrzelili rosyjskiego drona „Orłan 10”.  Został także zaobserwowany przelot drugiego samolotu bezzałogowego. Wykorzystanie samolotów bezzałogowych jest niezgodne z porozumieniami mińskimi.

Paweł Bobołowicz

Cała rozmowa – w części drugiej Poranka WNET w piątek 29 grudnia 2017 roku, a w niej także podsumowanie tego, co działo się na Ukrainie w 2017 roku.

About Post Author

Komentarze