Top bar
Reklama
Włącz radio Aktualny Poranek Wspieraj WNET Szukaj

Rachunek zysków i strat, czyli podstawowa matematyka rachunku wyników / „Czy fortuna kołem się toczy?”

Fot. geralt, CC0, Pixabay

Czym jest ten, bardzo ważny dla finansów przedsiębiorstwa, dokument? O tym w kolejnej audycji ekonomicznej w Poranku WNET w piątek 22 grudnia o godzinie 9:30. Zapraszamy do słuchania.

W kolejnej audycji ekonomicznej zapoznamy Państwa z finansami przedsiębiorstwa. Dla nich podstawowym dokumentem jest rachunek zysków i strat.

Co się znajduje w rachunku zysków i strat? Co nam pokazuje ten dokument?

O tym wszystkim w Radiu WNET w piątek 22 grudnia 2017 roku o g. 9:30.


Projekt „Pieniądz – historia i teraźniejszość. Zarządzanie finansami – zagrożenia i szanse” – realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Zobacz także:


 

Republikanie komentują


Facebook