Koniec z wiecznymi studentami, doktorant ma być badaczem / Prof. Szumowski odpiera zarzuty wobec reform Gowina [VIDEO] - WNET.fm
Top bar
Reklama
Włącz radio Aktualny Poranek Wspieraj WNET Szukaj

Koniec z wiecznymi studentami, doktorant ma być badaczem / Prof. Szumowski odpiera zarzuty wobec reform Gowina [VIDEO]

fot. Konrad Tomaszewski

Wiceminister w Poranku WNET wyjaśnił, na czym polegać mają przygotowane w ministerstwie reformy szkolnictwa wyższego, oraz polemizował z jej krytykami. Zapraszamy do oglądania rozmowy.

– Stworzenie przyjaznego dla badaczy środowiska, które byłoby konkurencyjne względem reszty świata i Europy, to podstawowe założenie reformy – powiedział profesor Łukasz Szumowski, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego. Podczas zbierania informacji na temat problemów szkolnictwa wyższego w Polsce okazało się, że największym jest nadmierna biurokratyzacja i „niepoważne traktowanie młodego badacza”.

– Fakt, że co drugi doktorant miał w Polsce stypendium w wysokości tysiąca złotych, nie jest poważnym traktowaniem, a przecież na nich opiera się cały system nauki, to „sól nauki” na świecie – powiedział profesor Szumowski. – Chcemy, aby doktoranci przestali być studentami, a zaczęli być badaczami. Dlatego proponujemy dla wszystkich doktorantów stypendia w wysokości 110 procent pensji przed oceną śródokresową i 170 procent po tej ocenie, co wychodzi około 2,5-3 tys. zł na rękę.

Przyznał, że reforma daje dużą władzę rektorom, a ustanowienie rad uczelnianych to otwarcie środowiska naukowego na społeczeństwo. Podkreślił, że rada jest wybierana przez senat uczelni, a tego typu gremia są w większości „dobrych uniwersytetów na świecie”.

Jego zdaniem regionalne uczelnie nie będą gonić centrów takich jak Warszawa, Kraków czy Poznań, bo ustawa proponuje rozwiązania dedykowane tylko dla nich i wbrew temu, co podnoszą krytycy, to właśnie wzmocni te uczelnie.

Reforma da możliwość likwidacji przez ministerstwo kierunków zupełnie nierentownych czy wręcz patologicznych, czyli takich, na które nie ma chętnych pośród wybierających się na studia, czy też kierunków, które kształcą kolejnych bezrobotnych.

– Słaby jest transfer technologii między naukami a biznesem. Tego ogniwa brakuje w Polsce – podkreślił Szumowski.

Potrzebna jest współpraca nauki z biznesem, ale w przypadku nauk stosowanych, a nie humanistyki. Zwrócił uwagę na to, że w Polsce mamy sytuację kuriozalną, bo nauki stosowane przejęły model naukowy z humanistyki.

– Jest to ewenement i eksperyment legislacyjny, bo proponowana ustawa była już konsultowana przez rok – powiedział Szumowski pytany, czy propozycje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego będą jeszcze konsultowane.

MoRo

Rozmowa z ministrem Szumowskim w części czwartej Poranka WNET.

Zobacz także:


 

Republikanie komentują


Facebook