Krzysztof Szczerski z Malty: To, co robi się w Polsce, jest właśnie szansą dla Europy, a nie jej problemem

Dzień 80 z 80. – Szczerski dla Poranka Wnet z Valletty o dyskusjach na szczycie Grupy Arraiolos, rozmowach bilateralnych o reparacjach wojennych, a także konsultacjach prezydenckich ustaw o KRS i SN.

Prezydent Andrzej Duda przebywa na Malcie w Valletcie na spotkaniu przywódców 12 państw europejskich współpracujących w ramach Grupy Arraiolos. Biorą w nim udział również prezydenci Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Estonii, Grecji, Łotwy, Niemiec, Portugalii, Słowenii, Węgier, Włoch oraz przywódca państwa gospodarza spotkania.

– Temperatura rozmów na Malcie jest wysoka, bo emocji dzisiaj w Europie jest bardzo dużo, i to nie są emocje wokół demokracji w Polsce, tylko wokół stanu społeczeństw europejskich, ich niepokojów, poczucia zagrożenia kryzysem imigracyjnym, problemami gospodarczymi, i to widać, że są ulokowane zupełnie gdzie indziej niż to próbuje nam wmówić opozycja przez media – powiedział Krzysztof Szczerski, szef Kancelarii Prezydenta RP. – Atmosfera spotkań na Malcie w Valletcie jest nieformalna, chociaż są to bardzo ważne spotkania, i sprzyja ona poruszaniu bardzo istotnych kwestii zwłaszcza w rozmowach bilateralnych.

[related id=38338]- Kwestie polskie wcale nie są tu rozpatrywane, a nawet więcej, właśnie Polska jest podawana jako przykład kraju, który podjął olbrzymi wysiłek, aby omawiane wczoraj problemy z rozwarstwieniem społecznym zniwelować – zrelacjonował minister Szczerski. – Wczoraj mieliśmy tu bardzo emocjonalną dyskusję o potrzebach wyrównywania szans w społeczeństwach europejskich, bowiem zjawisko rozwarstwienia społecznego przebiega w sposób coraz bardziej gwałtowny. (…) Redystrybucja majątku narodowego w Polsce przez projekt 500+ całkowicie zmieniła sposób cyrkulacji dochodu narodowego.

– Dzisiaj rozpocznie się druga runda rozmów, których tematem będzie m.in. polityka bezpieczeństwa w regionie Morza Śródziemnego w kontekście kryzysu migracyjnego – powiedział. Zwrócił też uwagę na to, że w swym przemówieniu o stanie UE przewodniczący KE Jean-Claude Juncker w kwestiach dotyczących emigracji powtarzał te same słowa, które prezydent i premier Polski powtarzali już od dwóch lat .

– Problem kryzysu imigracyjnego to przede wszystkim problem, który należy rozwiązywać przez współpracę z krajami trzecimi, u źródeł tejże imigracji, i lepszą ochronę granic Unii – stwierdził Krzysztof Szczerski. Jego zdaniem dzisiaj Polska znowu będzie pokazywana jako przykład w kwestii rozwiązywania kryzysu emigracyjnego.

– Będzie również dyskusja, w jaki sposób pobudzić rozwój gospodarczy w państwach UE  – powiedział minister Szczerski. – We wszystkich tych trzech elementach dyskusji: w kwestii wyrównywania szans życiowych, rozwoju gospodarczego i w kwestii walki z imigracją, na tle innych państw polskie zdanie i polska praktyka, polskie doświadczenie jest przykładowe. To, co robi się w Polsce, jest właśnie szansą dla Europy, a nie jej problemem.

[related id=38296]- Kwestia reparacji czy odszkodowań za straty polskie z powodu zbrodni wojennych dokonanych przez Niemców moralnie, historycznie, w sensie aksjologicznym, są niepodważalne – powiedział Szczerski, pytany o rozmowy nieformalne, jakie w tym względzie odbył podczas swego ostatniego pobytu w Niemczech. – Niemcy dzisiaj nie mogą nie przyznawać się do własnych zbrodni i próbować je w jakiś sposób relatywizować, bo one się po prostu wydarzyły.

– Jest tutaj bardzo poważny wymiar straty i ekspertyza sejmowa pokazuje, w jaki sposób, bardzo różnie, tę sprawę po drugiej wojnie światowej Niemcy rozwiązywały – powiedział Szczerski, który nazwał ewenementem na gruncie prawa międzynarodowego podpisanie przez Niemcy z Izraelem, a więc państwem, które nie istniało jeszcze podczas II wojny światowej, umowy, na mocy której zostały temu państwu wypłacone odszkodowania. W tej sprawie uczyniono wyjątek. – Dlatego sprawa odszkodowań jest poważną dyskusją prawną, która oczywiście ma również swój wymiar polityczny.

– Wokół tego problemu potrzebna jest spokojna dyskusja i od niego uciekać nie należy – powiedział Szczerski, cytując, jak zaznaczył, słowa obydwu prezydentów Polski i Niemiec, jakie wygłosili po wczorajszym spotkaniu w tej sprawie. Przypomnijmy, że wczoraj odbyło się dwustronne spotkanie prezydenta Dudy z prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem, podczas którego poruszona była kwestia reparacji wojennych.

– Jesteśmy nadal w tej sprawie na etapie dyskusji. Rząd jeszcze nie przyjął w tej sprawie oficjalnego stanowiska, a więc nie ma jeszcze żadnego formalnego wniosku ani żadnych formalnych negocjacji – oświadczył minister. – Rząd na razie nad tym pracuje i jest to praca, która nie ma jeszcze wyznaczonego terminu zakończenia (…), zwłaszcza że mówimy tutaj o zbrodniach, które nigdy się nie przedawnią, bo to są zbrodnie przeciwko ludzkości.

– Z rozmów, które odbył prezydent z klubami partyjnymi w Sejmie, widać, że są różne strategie – powiedział Krzysztof Szczerski, zapytany o konsultacje polityczne w sprawie ustaw reformujących polskie sądownictwo. – Jedne podchodziły do sprawy bardzo merytorycznie i chciały zaprezentować prezydentowi swoje propozycje. Część wygłaszała jedynie deklaracje polityczne na spotkaniu w Pałacu Prezydenckim.

Dlatego prezydent spodziewa się, że podczas debaty nad tymi ustawami część polityków będzie podchodziła do tego merytorycznie, a część zadowoli się tylko oracjami o charakterze czysto politycznym, pełnym agresji i niechęci.

– Prezydent nie oczekuje od Sejmu bycia notariuszem prezydenta, czyli tego, że Sejm jednym głosowaniem zaakceptuje jego projekty ustaw – powiedział minister Szczerski. – Pan prezydent oczekuje normalnego procesu legislacyjnego nad jego propozycjami, aby każda partia miała możliwość złożenia własnych poprawek do projektów i dyskusji nad nimi.

[related id=38383]

Podkreślił, że spotkania w Pałacu, jakie miały miejsce w mijającym tygodniu, były jedynie dyskusją przedwstępną, poprzedzającą dyskusję merytoryczną w parlamencie.

– Niewykluczone, że część propozycji, które padły podczas spotkań, będą już uwzględnione w projekcie prezydenckim – powiedział.

MoRo

Wywiad z profesorem Krzysztofem Szczerskim, szefem gabinetu Prezydenta RP Andrzeja Dudy w części szóstej Poranka WNET.

 

Komentarze