Pomysły Jarosława Gowina na reformę szkolnictwa wyższego są „cokolwiek dziwne” i zaczerpnięte od poprzedniej ekipy?

Dzień 70. z 80 / Harmęże / Poranek WNET – W rozmowie z Józefem Brynkusem, posłem Kukiz’15, o zmianach w nauce i szkolnictwie wyższym wprowadzanych przez ministra Jarosława Gowina.

Wśród różnych reform, o których mówi rząd, jest też reforma szkolnictwa wyższego. W tym zakresie różne pomysły ma wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego. O nich Antoni Opaliński rozmawiał z posłem Kukiz’15, dr. hab. Józefem Brynkusem w Poranku WNET w Harmęży.

Gość o pomysłach ministra mówi, że są „cokolwiek dziwne” i zaczerpnięte od poprzedniej ekipy rządzącej. Hasło – podniesienie poziomu polskiego szkolnictwa wyższego – jest oczywiście słuszne. Jednak – jak twierdzi – nie da się go zrealizować bez zwiększenia finansowania. Tymczasem mamy do czynienia z zachowaniem poziomu finansowania (lub niewielkim wzrostem) i z rewolucyjnymi zmianami w sieci szkolnictwa wyższego.

Poseł szczególnie krytykuje powoływanie i wspieranie największych ośrodków akademickich. Prowadzi to według niego do marginalizacji mniejszych ośrodków, a pełnią one nie tylko rolę naukową i kulturową, ale też ekonomiczną.

Powtarzającym się hasłem jest współpraca nauki z biznesem. Dotychczas nie było sprzyjającej atmosfery dla takiej współpracy. Gość Poranka uważa, że trzeba stworzyć zachęty dla biznesu, aby była ona możliwa. Podkreślił jednak, że uczelnie wyższe mają mieć charakter nie tylko eksperymentalny, służący biznesowi i ekonomii, ale też charakter erudycyjny, kształcący kadry, między innymi kadry nauczycielskie. [related id=36815]

Antoni Opaliński zwrócił uwagę, że na najlepszych uczelniach świata obok szkół biznesu czy szkół prawa są elitarne wydziały ściśle naukowe, prowadzące badania niemające nic wspólnego z biznesem. Poseł Brynkus jest zdania, że taki właśnie kierunek działania trzeba zabezpieczyć polskim uczelniom. Zarzuca więc ministrowi Gowinowi zbytnią fascynację ideą, żeby uczelnie wyższe służyły przede wszystkim biznesowi. Zdaniem gościa Poranka uczelnie powinny też kształcić na najwyższym poziomie nauczycieli. Nie będzie miało to bezpośrednich skutków ekonomicznych, ale jest potrzebne na przykład po to, aby możliwe było powstawanie w Polsce większej liczby wynalazków.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy w części piątej Poranka WNET z Harmęży, a w niej także o tzw. systemie bolońskim oraz o tym, co polski rząd powinien przedsięwziąć w odpowiedzi na działania Komisji Europejskiej i Fransa Timmermansa.

JS

Komentarze