Deficyt budżetu od początku stycznia do końca maja wynosi zaledwie 0,2 miliarda złotych. To rekordowy wynik od 1992 roku - WNET.fm
Top bar
Reklama
Włącz radio Aktualny Poranek Wspieraj WNET Szukaj

Deficyt budżetu od początku stycznia do końca maja wynosi zaledwie 0,2 miliarda złotych. To rekordowy wynik od 1992 roku

Według szacunków Ministerstwa Finansów do budżetu państwa wpłynęło 143,3 mld złotych, tj. 44% zaplanowanych wpływów. Wydatki wyniosły 143,5 mld, co przekłada się na 37,3% założonych wydatków państwa.

Dochody budżetu państwa w okresie styczeń – maj 2017 r.

Według szacunkowych danych w okresie styczeń – maj 2017 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 14,2 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe wzrosły w tym czasie o 18,8 % r/r.

Wzrost dochodów w stosunku do okresu styczeń – maj 2016 r. odnotowano we wszystkich głównych podatkach:

• dochody z podatku VAT były wyższe o 30,0% r/r (tj. około 15,9 mld zł),

• dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 3,9% r/r (tj. około 1,0 mld zł),

• dochody z podatku PIT były wyższe o 7,4% r/r (tj. około 1,4 mld zł),

• dochody z podatku CIT były wyższe o 14,3% r/r (tj. około 1,9 mld zł).

Dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych za okres styczeń – maj 2017 r. wyniosły 1,8 mld złotych

W okresie tym wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło 9,2 mld zł i było niższe o 7,4 mld zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W lutym 2016 roku miała miejsce wpłata na rachunek budżetu państwa z tytułu aukcji LTE, której nie było w 2017 roku.

 

Wydatki budżetu państwa w okresie styczeń – maj 2017 r.

 

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń – maj 2017 r. według szacunkowych danych wyniosło 143,5 mld zł, tj. 37,3% planu. W analogicznym okresie 2016 r. przekazano 142,6 mld zł środków na wydatki, tj. 38,7% planu.

Największe różnice w wykonaniu wydatków w stosunku do okresu styczeń – maj roku ubiegłego odnotowano w ramach budżetów wojewodów (wykonanie wyższe o około 7,6 mld zł), co jest głównie związane z wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach priorytetowego rządowego programu Rodzina 500 plus w okresie styczeń – maj br. – w roku ubiegłym wypłata tych świadczeń wystartowała od kwietnia.

Ponadto różnice w wykonaniu wydatków w stosunku do okresu styczeń – maj roku ubiegłego odnotowano w ramach ZUS (wykonanie niższe o około 4,1 mld zł), co jest spowodowane m.in. przekazaniem w marcu 2016 r. środków na wypłatę jednorazowych dodatków pieniężnych dla niektórych emerytów, rencistów i innych osób uprawnionych do tych dodatków, a także lepszym wpływem składek w okresie styczeń – maj 2017 r. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Deficyt budżetu państwa po maju br. wyniósł 0,2 mld zł – w ustawie budżetowej zaplanowano 59,3 mld zł deficytu.

 

Zobacz także:


 

Republikanie komentują


Facebook