Elżbieta Rafalska, minister rodziny: Bezrobocie wciąż spada. Szacuje się, że na koniec 2017 roku spadnie do 7 procent

Na specjalnej konferencji minister rodziny prezentowała najnowsze dane dotyczące bezrobocia w Polsce, a także szczegółowe założenia nt. zmian w programie Rodzina 500 Plus i wymiarze płacy minimalnej.

– Mamy kolejne dobre informacje z rynku pracy. W maju odnotowaliśmy spadek bezrobocia rejestrowanego o 0.2 procenta do 7,5 procent. Bezrobocie jest na rekordowo niskim poziomie – zakomunikowała na specjalnej konferencji minister rodziny Elżbieta Rafalska.

W maju zarejestrowanych w urzędach pracy było około 1,200 tysięcy osób, to jest o 49,3 tysięcy mniej niż miesiąc wcześniej. Spodek stopy bezrobocia został odnotowany we wszystkich województwach, ale największy odnotowaliśmy w województwie warmińsko-mazurskimi, które od lat przoduje co do wysokości stopy bezrobocia.

Wczoraj Rada Ministrów przyjęła propozycję płacy minimalnej, która jest niższa o 20 złotych od tego, co proponował resort. Jeżeli po rozmowach na forum Rady Dialogu Społecznego zostanie utrzymany wariant rządowy, to wówczas płaca minimalna będzie wynosić 47,14 procent średniej krajowej.

Przyjęty przez rząd w zeszłym roku wzrost płacy minimalnej wyniósł aż 8 procent. Tegoroczna propozycja rządu podnosi wymiar płacy minimalnej o 4 procent. Do ustaleń Rady Ministrów odniosła się minister Rafalska: – Wiemy, że związki zawodowe chciały większego wzrostu, nawet do 2200 zł, ale pracodawcy chcieli wzrostu w granicach 50 zł, czyli o 30 mniej, niż proponuje rząd. Jeżeli płaca minimalna nie będzie uzgodniona w ramach Rady Dialogu Społecznego, to rząd przyjmie płacę minimalną w ramach rozporządzenia. Dlatego możemy być pewni, że nie będzie to mniej niż 2080 złotych.

Minister rodziny odniosła się również do przyjętych przez rząd podwyżek emerytur. – Waloryzacja emerytur i rent będzie kosztować budżet państwa ponad 4 mld 800 mln zł. Waloryzacja w zeszłym roku wyniosła 1 mld 400 mln zł, ale wtedy mieliśmy do czynienia z deflacją. Tegoroczna waloryzacja oznacza wzrost przeciętnej emerytury o 52 zł, a minimalnej o 24 zł.

Elżbieta Rafalska mówiła również o zmianach w programie Rodzina 500 plus: – Nastąpi uproszenie wielu przepisów, tak aby były jednolite we wszystkich regionach. Mówimy o doprecyzowaniu przepisów w zakresie opieki naprzemiennej oraz w wypadku osób samotnie wychowujących dzieci. Chcemy, aby były takie same zasady dla wszystkich.

Minister rodziny wskazała również na potrzebę przejęcia przez rząd przyjmowania wniosków o przyznanie zasiłku 500 plus – Chciałam zwrócić uwagę na zmianę w ramach koordynacji zabezpieczeń wniosków o wsparcie z programu Rodzina 500 plus. Do tej pory czynności z koordynowaniem składania wniosków wykonywali marszałkowie, teraz chcemy, aby to robili wojewodowie. Mamy 50 tysięcy zaległych wniosków nierozpatrzonych, które leżą w biurach marszałków województw. To jest nasze zadanie własne, zadanie rządu, a teraz, kiedy będzie wpływało więcej wniosków, chcemy ten proces sami organizować. Nie chcemy, aby niektórzy rodzice czekali po kilka miesięcy na środki, które i tak zostaną wypłacone w całości, ale w skumulowanej transzy. […]. Przejmiemy wszystkie osoby, które do tej pory pracowały przy tych wnioskach i które teraz rozpoczną pracę w ramach urzędów wojewodów.

 

ŁAJ

Komentarze